Regionale samenwerking: Beweegzorg Noord, samen werken aan optimale artrosezorg

27 juli 2022

Optimale beweegzorg voor alle patiënten in Groningen en Drenthe. Dat is de ambitie van het nieuwe samenwerkingsverband Beweegzorg Noord. Binnen Beweegzorg Noord gaan fysiotherapeuten, huisartsen, orthopeden, ziekenhuizen en zorgverzekeraars samen aan de slag om de zorg voor patiënten met klachten aan het bewegingsstelsel duurzaam te verbeteren. Op maandag 4 juli jl. tekenden zij een intentieverklaring, die de start markeert. Ook vanuit de GHC hebben we de intentieverklaring getekend.

Chronische aandoening
Artrose is de eerste aandoening waar Beweegzorg Noord zich op richt. Artrose is een chronische aandoening die momenteel ruim 1,5 miljoen mensen treft. De verwachting is dat in 2040 artrose de meest voorkomende ziekte is met ruim 2,5 miljoen patiënten in Nederland. Op dit moment krijgen jaarlijks meer dan 60.000 mensen met artrose een nieuwe heup of knie. Dit aantal zal de komende jaren verder toenemen. De wachttijden voor deze operaties zijn sterk opgelopen, mede als gevolg van het coronavirus. Patiënten op de wachtlijst hebben veel pijn en kunnen vaak niet meedoen in de samenleving (werk en hobby’s).

Samenwerkende organisaties
Beweegzorg Noord is een samenwerking tussen: Treant Zorggroep, Wilhelmina Ziekenhuis Assen, Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis Groningen, Universitair Medisch Centrum Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie, Huisartsen Zorg Drenthe, Samenwerkende Fysiotherapeuten Groningen en Drenthe (ReumaNet Noord, Fysio Ketenzorg Noord en Coöperatie Plus Fysio Groep Drenthe), Menzis, Zilveren Kruis en VGZ.

Nieuwe regionale aanpak vanaf 1 januari 2023
De partijen binnen Beweegzorg Noord willen zich ervoor inzetten dat de vraag naar operatieve artrosezorg afvlakt, door preventieve zorg te bieden en de patiënt zo lang mogelijk conservatief te behandelen in de eerste lijn. Zij ontwikkelen hiervoor een stepped care-programma. Een belangrijk onderdeel hiervan is een gestructureerd behandelprogramma in de eerste lijn. Dit bestaat uit educatie over artrose en leefstijl, in combinatie met een op de praktijk gebaseerd en getoetst oefenprogramma. De ambitie is om op 1 januari 2023 te starten met het stepped care-programma.

 

Op de foto de zorgprofessionals en bestuurders die de intentieverklaring op 4 juli 2022 hebben ondertekend. Ook vanuit de GHC hebben we de intentieverklaring ondertekend.

Terug naar overzicht