Ontwikkelingen in zorgprogramma’s

23 december 2021

Welke (praktische) veranderingen gelden er in de bestaande zorgprogramma’s en andere activiteiten van de GHC? Bekijk ze in dit bericht.

Astma/COPD

  • De GHC blijft de richtlijnen vanuit de CAHAG volgen over de uitvoering van spirometrie in de huisartsenpraktijk. In eerdere golven van de corona-pandemie heeft de CASPIR-commissie adviezen uitgegeven over het al dan niet uitvoeren van spirometrie in de huisartsenpraktijk. Maar deze adviezen zijn snel achterhaald. Daarom kiest de CAHAG er vanaf nu voor om huisartsenpraktijken handvaten te bieden waarmee zij zelf een afweging kunnen maken of spirometrie door kan gaan of niet. Zie de CAHAG-website voor deze handvaten en meer informatie hierover.

Ouderenzorg

  • Vanaf het eerste kwartaal in 2022 wordt voor Ouderenzorg niet meer geïncludeerd op basis van de indicatoren hoofdbehandelaar = ‘huisarts’ + kwetsbaarheid met complexe zorg = ‘ja’. Vanaf dat moment worden oudere patiënten alleen geïncludeerd op basis van hoofdbehandelaar = ‘huisarts’ + deelname ketenzorg ouderenzorg = ‘ja’. Dit heeft geen invloed op de declaratie-afhandeling voor Ouderenzorg, want die gaat over alle 75-plussers en dat blijft zo. 

Nascholingen GHC

  • GHC-nascholingen (georganiseerd door Elann) die de komende periode op locatie zouden plaatsvinden, worden zoveel als mogelijk omgezet naar online nascholingen. Nascholingen die niet kunnen worden omgezet naar online nascholingen, worden verplaatst. Meer informatie hierover vind je op de website van Elann.

Digitale consultatie

  • Sinds langere tijd kunnen huisartsen al digitale consultatievragen stellen aan het UMCG, namelijk aan het medisch specialisme Interne Geneeskunde. De inrichting in VIPLive is sinds kort aangepast hiervoor: dit medisch specialisme is onderverdeeld in sub-vakgroepen. Zie de pagina digitale consultatie onder ‘Met wie en voor wie’ om welke sub-vakgroepen dit gaat, evenals met welke vakgroepen van andere ziekenhuizen je digitaal kunt consulteren. De vakgroepen van de verschillende ziekenhuizen zien je digitale consultatievragen graag tegemoet!
Terug naar overzicht