Thema’s meerjarenvisie GHC

1 november 2021

In de vergadering van de ledenraad van de GHC van 21 september jl. is de meerjarenvisie van de GHC aan de orde geweest. Daarbij zijn de thema’s en de aanpak besproken en vastgesteld.

De thema’s in de meerjarenvisie komen voort uit landelijke en regionale ontwikkelingen. Op landelijk niveau heeft VWS onder andere zorgverzekeraars de opdracht gegeven om zich te richten op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. In verband hiermee heeft Menzis in haar inkoopbeleid voor 2022 een aantal speerpunten benoemd. Deze speerpunten vormen - samen met regionale ontwikkelingen en knelpunten – een belangrijke basis voor de meerjarenvisie en thema’s waar de GHC in de komende jaren mee aan de slag gaat.

Thema’s GHC-meerjarenvisie 2022-2025:

  1. Doorontwikkeling naar persoonsgerichte zorg in de bestaande zorgprogramma’s zodanig dat dit bij de patiënt leidt tot meer regie over het zorgproces en leefstijlverandering
  2. Integrale zorg voor kwetsbare thuiswonende ouderen
  3. Digitalisering en e-health
  4. Juiste zorg op de juiste plek/Zorgvernieuwing

Binnenkort informeren we u verder over de concrete activiteiten waar we de komende periode mee aan de slag gaan binnen deze thema’s.

Terug naar overzicht