Aan de slag met COPD en Astma

1 november 2021

We begrijpen dat de corona-situatie het verlenen van ketenzorg lastiger heeft gemaakt. Gelukkig kan sinds een tijd de ketenzorg weer worden uitgevoerd, ook die voor Astma en COPD.

Het valt ons op dat er voor Astma en COPD minder controles lijken plaats te vinden dan voor de andere ketens. Vermoedelijk doordat sommige huisartsenpraktijken nog terughoudend zijn met het verrichten van een spirometrie. Maar: de controles voor Astma en COPD bestaan uit meer dan spirometrie. Bovendien kan dit longfunctieonderzoek alweer sinds een aantal maanden worden gedaan, onder gecontroleerde omstandigheden: zie de website van de CAHAG voor meer informatie.

Kortom, de GHC vraagt de huisartsenpraktijken om ook de Astma en COPD-zorg tijdig en op de juiste manier te bieden. Wilt u ondersteuning hierbij? Hiervoor kunt u uiteraard terecht bij de praktijkconsulenten.

Verder

  • De GHC raadt aan om de CAHAG-website regelmatig te bekijken, aangezien de situatie en adviezen rondom het coronavirus kunnen wijzigen
  • Spirometrie wordt op dit moment niet meegenomen in het toetsingskader van de GHC
  • Ter herinnering: inschrijven voor CASPIR Online 2021 kan nog tot 1 december 2021
Terug naar overzicht