Ontwikkelingen in lopende zorgprogramma’s

1 november 2021

In dit item een aantal ontwikkelingen in de lopende zorgprogramma’s op een rij. Van vernieuwingen in het inkaartproces tot praktische tips voor de uitvoering van ketenzorg.

Wijziging inkaartproces dementie
Vanaf dit kwartaal geldt voor dementie een vernieuwd inkaartproces. Praktijken die in de kwartalen vanaf oktober 2021 willen starten met dementie, doorlopen een aantal nieuwe stappen voordat ze kunnen starten met dit zorgprogramma.

De volgende stappen zijn nieuw:

  • Controleer bij patiënten met een actieve P70-ICPC of deze diagnose correct is
  • Noteer bij alle patiënten met een actieve ‘terechte’ P70-ICPC wie de diagnose heeft gesteld (de huisarts ontvangt een vergoeding indien de huisarts de diagnose zelf stelt, vanaf het moment van deelname aan het zorgprogramma dementie)
  • Toon aan dat deze stappen zijn doorlopen door een nieuwe extractie aan te bieden in VIPLive

Kijk voor de volledige stappen om met Dementie te starten op de GHC-website, onder de kop Start zorgprogramma. Vragen? Neem contact op met uw praktijkconsulente.

Houdbaarheid CRP-cartridges POCT
Door de corona-epidemie voeren huisartsenpraktijken minder CRP-bepalingen uit. Dit heeft invloed op de voorraad CRP-cartridges, zowel bij de huisarts als bij Certe. Zo heeft begin 2021 een aantal praktijken CRP-cartridges ontvangen die korter houdbaar waren dan gebruikelijk is. In enkele gevallen moesten hierdoor CRP-cartridges worden weggegooid, omdat de houdbaarheidsdatum op gegeven moment was verstreken. Ook nu zijn er CRP-cartridges in omloop die korter meegaan dan u gewend bent (december 2021).

We herinneren u er daarom graag aan om de houdbaarheid van de CRP-cartridges in de gaten te houden, hiermee rekening te houden bij bestellingen en de te bestellen aantallen aan te passen op de actuele situatie. Op die manier wordt verspilling voorkomen.

Verwijzing ketenpartners afsluiten
Verzoek aan huisartsen en praktijkmedewerkers: sluit een verwijzing naar een ketenpartner af in VIPLive, indien een patiënt uit de keten gaat. Bijvoorbeeld omdat een patiënt verwezen wordt naar de tweede lijn. Nadat u klikt op Verwijzing sluiten, verschijnt de verwijzing bij de ketenpartner onder de kop ‘loopt af’. De ketenpartner krijgt dan nog drie maanden de tijd om behandelingen te declareren via VIPLive; dit gaat om behandelingen die voorafgaand aan het sluiten van de verwijzing zijn uitgevoerd. Hiermee wordt de ketenpartner dus geholpen.

Terug naar overzicht