Nieuwe indicator Chronische Nierschade en VIPLive-rapporten

22 juli 2021

Heeft u al in het HIS gecontroleerd of de nieuwe indicator Chronische Nierschade is toegevoegd aan de protocollen Diabetes, CVRM en Atriumfibrilleren? In dit bericht leest u onder meer waarom dit belangrijk is.

Controleer nieuwe indicator Chronische Nierschade
De GHC raadt u aan om in het HIS te controleren of de nieuwe indicator Chronische Nierschade (CNS) al is toegevoegd aan de protocollen en deze indien nodig toe te voegen: Risicocat. door nierschade (stndrd 2018) 3934, RCNS.

Dit geldt voor de protocollen voor Diabetes, CVRM en Atriumfibrilleren. Voorlopig tonen de VIPLive-rapporten zowel patiënten met deze nieuwe indicator als patiënten met de oude ‘indicator’ (berekende CNS op basis van lab-uitslag eGFR CKD-EPI-formule). In de toekomst zal enkel de nieuwe indicator worden meegenomen. Vandaar dat het van belang is om te controleren of de protocollen deze nieuwe indicator al bevatten en deze indicator te gebruiken voor registratie.

Vooralsnog heeft deze aanpassing geen invloed op het kwaliteitsbeleid en het toetsingskader.

Patiënten met ernstige CNS in rapport HVZ
Patiënten met ernstige Chronische Nierschade worden niet langer getoond in het VIPLive-rapport VVR, maar in het rapport HVZ. Patiënten met matige CNS vallen nog altijd onder VVR, maar patiënten met ernstige CNS zijn dus naar de HVZ-patiëntenpopulatie overgezet. Deze aanpassing is landelijk ingevoerd per 1 juli 2021. De verhouding tussen de HVZ- en VVR-patiënten kan vanaf peildatum 1 juli 2021 dus wat anders zijn vergeleken met in eerdere rapporten. Deze ontwikkeling heeft geen invloed op de vergoeding: die is voor HVZ en VVR gelijk. 

De rapporten zijn zichtbaar in VIPLive via Inzicht > Rapporten > Kwartaalrapport CVRM patiëntenlijst.

Vragen?
Neem bij vragen over bovenstaande contact op met uw praktijkconsulente.

Terug naar overzicht