Wijzigingen Certe aanvragen nuchter glucose

24 februari 2021

Certe heeft informatie gestuurd over wijzigingen in het aanvragen van nuchter glucose; wijzigingen die relevant zijn voor de diabetes-ketenzorg. Bekijk deze informatie van Certe via dit bericht.

Indicatie nuchter glucose bij kwartaalcontrole diabetes mellitus vervalt
Met ingang van maandag 1 maart 2021 komt de indicatie voor nuchter glucose bij de kwartaalcontrole van patiënten met diabetes mellitus type II te vervallen.

Dit betekent dat Certe stopt met de bloedafname en diagnostiek voor (nuchter) glucose als het kwartaalcontrole-pakket is aangevraagd. Deze wijziging is al doorgevoerd op het nieuwe aanvraagformulier en wordt ook doorgevoerd in Zorgdomein. Ook voor patiënten waarbij nog met een ‘oud’ formulier een kwartaalcontrole is aangevraagd, wordt alleen nog bloedafname en diagnostiek verricht voor HbA1c.  

Oud formulier:

Nieuw formulier: 

Wilt u toch een (nuchter) glucose aanvragen, dan kunt u dit naast de kwartaalcontrole op het aanvraagformulier of in ZorgDomein aanvragen.

De belangrijkste reden om geen nuchter glucose meer af te nemen bij de kwartaalcontrole is dat het therapeutisch beleid wordt gebaseerd op (vooral) HbA1c. Een enkel nuchter glucose is derhalve niet medisch noodzakelijk en draagt niet bij aan zinnige en zuinige zorg. Dit heeft geen gevolgen voor de prestatie-indicatoren.

Tijdvak voor bloedafname van nuchter glucose verruimd naar 10.00 uur
Certe heeft besloten per 1 maart het tijdvak voor de afname van nuchter glucose te verruimen tot 10.00 uur, ook voor insulinegebruikers. Dat betekent dat patiënt te bij thuisafname tot 10.00 uur nuchter moet blijven. Indien uw patiënt later op de dag nuchter naar een Certe locatie komt, nemen wij vanzelfsprekend het bloed als zodanig in behandeling.
 

Bron: tekst afkomstig van Certe, 19 februari 2021

Terug naar overzicht