Ontwikkelingen digitale consultatie

28 januari 2021

Consultaties voor ketenzorg zijn voortaan ondergebracht bij de algemene consultatie. En er zijn veel nieuwe medisch specialismen vanuit het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) beschikbaar voor digitale consultatie.

Eén vorm van digitale consultatie
Per 1 januari 2021 geldt er één vorm van digitale consultatie, namelijk de algemene digitale consultatie. Consultaties voor ketenzorg zijn hierin ondergebracht. U kunt op die manier nog steeds digitaal consulteren met het desbetreffende medisch specialisme over een onderwerp dat met ketenzorg te maken heeft, maar dit verloopt voortaan via de algemene digitale consultaties. Voor huisartsen betekent dit dat per 1 januari 2021 alleen nog de medisch specialismen voor de algemene digitale consultatie zichtbaar zijn in VIPLive. En dat alle digitale consultaties voortaan worden verwerkt en gedeclareerd volgens afspraken uit de overeenkomst algemene digitale consultatie. Wilt u (blijven) digitaal consulteren en hier een vergoeding voor (blijven) ontvangen? Onderteken dan de overeenkomst die de GHC u uiterlijk komende week digitaal aanbiedt.

Nieuwe medisch specialismen OZG
Recent zijn er veel nieuwe medisch specialismen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) beschikbaar gekomen voor digitale consultatie. En intussen doet een groot aantal medisch specialismen mee van de ziekenhuizen Martini Ziekenhuis, UMCG, Treant en het OZG. Bekijk op de pagina digitale consultatie onder de kop ‘Met wie en voor wie’ bij welke medisch specialismen van de verschillende ziekenhuizen u terecht kunt met uw consultatievragen.

Klik in VIPLive op Start consultatie en niet op Start nieuw gesprek
Wilt u een digitale consultatie starten met een medisch specialist? We herinneren u er graag aan dat het daarbij belangrijk is dat u in VIPLive klikt op de knop Start consultatie en niet op knop Start nieuw gesprek. Van medisch specialisten begrijpen we namelijk dat het voorkomt dat een huisarts per ongeluk op de knop Start nieuw gesprek klikt terwijl het om een consultatie gaat. Hierdoor kan zowel de huisarts als de medisch specialist helaas geen vergoeding ontvangen.

Terug naar overzicht