Belangrijkste wijzigingen inzet ketenpartners en verzoek aan huisartsenpraktijken

28 januari 2021

De overeenkomsten die de GHC heeft met de ketenpartners zijn verlengd. Wel is er een aantal aanpassingen gedaan in deze overeenkomsten die per 1 januari 2021 gelden. Graag vragen wij uw aandacht hiervoor.

Diëtiek: wijziging in overeenkomst GHC – diëtist

  • De GHC vergoedt voor de inzet van de diëtist maximaal drie uur per kalenderjaar. Dit is in lijn met het aantal uur dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Voetzorg: wijziging in overeenkomst GHC – medisch pedicure/podotherapeut

  • Pedicures en podotherapeuten krijgen per 1 januari 2021 een vaste vergoeding voor ambulante voetzorg met medische noodzaak.

In het verwijsformulier kan een huisarts of praktijkondersteuner aangeven dat huisbezoek geïndiceerd is. Uit een recente analyse is gebleken dat bij een groot deel van de verwezen patiënten het huisbezoek geïndiceerd is. Op termijn passen wij mogelijk onze declaratiewijze van het ambulante tarief aan. Daarom vragen wij u om de indicatie huisbezoek uitsluitend af te geven in geval van medische noodzaak, dus als de patiënt niet in staat is om naar de praktijk te komen, bijvoorbeeld omdat de patiënt bedlegerig is. Het ambulante tarief is dus niet bedoeld voor patiënten die het prettig vinden wanneer de medisch pedicure/podotherapeut aan huis komt, maar dit niet medisch noodzakelijk is. Wilt u hier op letten bij het afgeven van nieuwe verwijzingen?

Terug naar overzicht