Scholingen GHC

27 november 2020

In de aankomende GHC-scholingen is onder meer aandacht voor glucosemeting, perifeer arterieel vaatlijden en advance care planning. Waar wilt u meer over weten?

ACP in tijden van COVID (vooraankondiging)

 • Wanneer: 19 januari 2020
 • Voor: praktijkondersteuner, specialist ouderengeneeskunde, huisarts
 • Vorm: online

 
Flash Glucose Monitoring (FGM)

 • Wanneer: 26 januari 2020
 • Voor: praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, huisarts
 • Vorm: online

 
Het slaapapneusyndroom en differentiaal diagnoses

 • Wanneer: 9 februari 2020
 • Voor: praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist
 • Vorm: online

 
Perifeer arterieel vaatlijden: een sleutelrol voor de huisarts

 • Wanneer: 16 februari 2020
 • Voor: praktijkondersteuner, praktijkverpleegkundige, verpleegkundig specialist, huisarts
 • Vorm: op locatie
Terug naar overzicht