Belangrijke wijzigingen in zorgprogramma’s

27 november 2020

Ondanks de huidige coronasituatie, staan de ontwikkelingen in de ketenzorg niet stil. Welke wijzigingen zijn gedaan in de zorgprogramma’s CVRM, Diabetes, Atriumfibrilleren, Ouderenzorg en Dementie? Het is van belang dat u uw protocol in het HIS hierop aanpast.

Registratie en stoplichtmodel
De GHC realiseert zich dat het registeren van de indicatoren en het stoplichtmodel momenteel van ondergeschikt belang zijn. Toch willen we u onderstaande wijzigingen meegeven, juist omdat we weten dat praktijkmedewerkers hierom vragen en hierop wachten. We raden u aan deze wijzigingen door te voeren. Volledigheidshalve benadrukken we graag dat we in de komende tijd geen consequenties verbinden aan de kleurscores op de zorgprogramma’s.

Aanpassingen CVRM- en Diabetes-protocol in HIS nodig
Met de komst van de nieuwe NHG-standaard CVRM in 2019, zijn er ook nieuwe indicatoren toegevoegd of aangepast in de registratieset. Het CVRM en Diabetes-protocol willen we zoveel mogelijk gelijk houden, vandaar dat er ook enige aanpassingen in het Diabetes-protocol in het HIS nodig zijn. We verzoeken hierbij dus dat u als huisarts of praktijkmedewerker het CVRM- en Diabetesprotocol in uw HIS bijwerkt met de juiste indicatoren die in de geactualiseerde registratiesets van CVRM en Diabetes staan vermeld.

Bekijk om welke nieuwe indicatoren en aanpassingen in indicatoren het gaat. 

Nieuwe indicator Ouderenzorg en Dementie
De NHG heeft recent een nieuwe indicator geïntroduceerd voor het registeren van de aanwezigheid van een individueel zorgplan (IZP). Het vastleggen van een IZP is zowel bij Ouderenzorg als bij Dementie een belangrijk onderdeel. In het zorgprogramma Dementie heeft de GHC voor het registreren van de aanwezigheid van een zorgplan een omslachtige methode moeten hanteren. Nu deze nieuwe indicator beschikbaar is, kunnen we daarvan afstappen en gebruikmaken van deze nieuwe indicator.

Doorloop daarom voortaan de volgende stappen, indien er bij Ouderenzorg en/of Dementie een zorgplan aanwezig is voor de patiënt:

  • Registreer dit dan in het protocol in het HIS met de nieuwe indicator ‘Individueel zorgplan (IZP) aanwezig’; 3882 IZP AZ.
  • Sla daarnaast het zorgplan digitaal op in het patiëntendossier in het HIS en voeg de papieren versie toe aan de overdrachtsmap Ouderenzorg. Of maak het ‘gezondheidsplan’ in VIPLive.
  • Voor Ouderenzorg betreft dit het zorgplan uit onderdeel 3 van de overdrachtsmap Ouderenzorg: zie voor meer informatie het zorgprogramma Ouderzorg op de GHC-site, onder de kop Zorgprotocol.
  • Voor Dementie betreft dit het formulier ‘Diagnose en zorgplan’: zie voor meer informatie het zorgprogramma Dementie op de GHC-site, onder de kop Zorgprotocol.

Deze aanpassingen zijn doorgevoerd in de zorgprotocollen en registratiesets voor Ouderenzorg en Dementie, die u vindt op de GHC-site bij het desbetreffende zorgprogramma. De oude indicatoren blijven we voorlopig ook meenemen maar worden te zijner tijd volledig vervangen door deze nieuwe.

Stoplichtmodel bij Astma binnenkort aangezet in ketenzorgdashboard
Sinds april 2020 beschikt het ketenzorgdashboard in VIPLive ook voor het zorgprogramma Astma over de juiste GHC-indicatoren. Ook de indicatoren voor het kwaliteitsbeleid en de daarmee samenhangende kleurscores volgens het stoplichtmodel worden daar binnenkort ingericht zoals we die vanuit de GHC hebben vastgesteld. Tot nu toe hebben we de kleurscores bij de huisartsenpraktijken nog niet getoond in het ketenzorgdashboard, omdat we in de huidige situatie geen onrust wilden creëren over de scores. Maar we beseffen ook dat we daarmee informatie achterhouden voor huisartsenpraktijken die deze informatie mogelijk juist wel graag willen inzien. Daarom hebben we besloten om de kleurscores per praktijk binnenkort wel te tonen in het ketenzorgzorgdashboard.

De kwaliteitsindicatoren voor Astma vindt u terug in paragraaf 2.6 van het kwaliteitsbeleid op de GHC-site. Nogmaals: we zullen in de komende tijd geen consequenties verbinden aan de kleurscores op dit zorgprogramma en op andere zorgprogramma’s.

Aanpassing AF ketenzorgdashboard
In het ketendashboard atriumfibrilleren (AF) zijn onder de kop Zorg (klik door naar behandeling) cirkeldiagrammen toegevoegd waardoor de antistolling beter te controleren is. Zo kunt u bijvoorbeeld eenvoudig zien of en ook welke patiënten antistolling krijgen. Ook dubbelmedicatie kan eenvoudig gecontroleerd worden. Ook is bij de specifieke DOAC (NOAC) te zien of de dosering op basis van de nierfunctie wellicht aangepast dient te worden. Met deze informatie kan de behandeling van de patiënten met AF verder geoptimaliseerd worden.

Een andere aanpassing in het dashboard betreft de indicator ECG hartfrequentie. Hieraan is de indicator Ventrikelfrequentie toegevoegd. Deze worden nu samengevoegd en zijn in het dashboard te vinden onder de noemer ‘Ventrikelfrequentie/ ECG Hartfrequentie’. In de registratieset voor AF is de ventrikelfrequentie (3694) terug te vinden.

Vragen
Heeft u vragen? Neem dan contact op met kwaliteitscoördinator Joke Beukema, via j.beukema@ghcgroningen.nl.

Terug naar overzicht