GHC Groningen

 
Nieuws

Ontwikkelingen zorgprogramma’s

Wat is er veranderd in de zorgprogramma’s Atriumfibrilleren (AF), Coronairlijden (CL), Astma en COPD? We zetten een aantal belangrijke wijzigingen op een rij.

Astma en COPD

  • U kunt patiënten met de ICPC-codes R96.00 én R96.02 includeren in de keten Astma, indien deze patiënten voldoen aan de inclusievoorwaarden.
  • Zoals bekend vallen patiënten met ICPC-code R96.01 onder de exclusiecriteria. Recentelijk heeft de NHG deze code vervangen door de ICPC-code R29.02.
  • Wanneer u start met de keten Astma, dan includeert u patiënten met een mengbeeld Astma/COPD in de keten Astma. De patiënten worden automatisch in de juiste keten geïncludeerd, indien u registreert volgens de zorgprotocollen Astma en COPD.

Atriumfibrilleren en Coronairlijden

  • Het ECG is geen onderdeel meer van de ketenzorg AF sinds 1 april 2018. Voor de ketenzorg CL geldt hetzelfde per 1 juli 2018. De reden hiervan is gewijzigd beleid waarbij een ECG alleen nog op indicatie wordt verricht. Indien u een ECG uitvoert, dan kunt u hiervoor voortaan de M&I-verrichting ECG declareren bij de zorgverzekeraar. Daarbij wordt zowel voor AF als voor CL uitgegaan van maximaal gemiddeld één M&I-verrichting ECG per geïncludeerde AF-patiënt per jaar.
  • De medicatiebewaking NOAC is voortaan onderdeel van de keten AF. U voert de medicatiebewaking uit door elk kwartaal het medicatiebewakingsrapport via VIPLive te downloaden, patiënten op te roepen zonder nierfunctiebepaling in het afgelopen jaar en de dosering NOAC opnieuw te beoordelen op indicatie.

Onder Zorgprogramma's vindt u meer informatie. Zo vindt u bij het zorgprogramma AF de handleiding over hoe u de medicatiebewaking NOAC uitvoert.

 

26 april 2018

Nieuwsarchief »