Bestuur, medewerkers en kernteams

Om patiënten zonder problemen de keten te laten doorlopen en de betrokken zorgverleners goed te laten verwijzen met de juiste vergoeding voor de geleverde zorg wordt er achter de schermen veel werk verzet.

Bestuur

Het bestuur van de GHC bestaat uit:

  • voorzitter Paul Rademaker, huisarts te Grijpskerk
  • penningmeester Trudy Oldenhuis, huisarts te Groningen
  • secretaris Kirsten Hut, huisarts te Stadskanaal
Paul Rademaker

Paul Rademaker

Voorzitter

bestuur@ghcgroningen.nl
Trudy Oldenhuis

Trudy Oldenhuis

Penningmeester

bestuur@ghcgroningen.nl
Kirsten Hut

Kirsten Hut

Secretaris

bestuur@ghcgroningen.nl

Management

Het management van de GHC wordt gevormd door Tineke Hummel en Marcel van Keulen.

Tineke Hummel

Tineke Hummel

Manager

050-3695039 t.hummel@ghcgroningen.nl
Marcel van Keulen

Marcel van Keulen

Manager

050-3695039 m.van.keulen@ghcgroningen.nl

Medisch-inhoudelijk

Op grond van kwaliteitsmetingen houden de kaderartsen continu de vinger aan de pols. Zij onderhouden contacten met ketenpartners en GIANTT, consulteren en adviseren huisartsenpraktijken, organiseren nascholingen en signaleren en initiëren nieuwe preventie-onderwerpen.

Roland Riemersma

Roland Riemersma

Extern adviseur

secretariaat@ghcgroningen.nl

Organisatorisch en financieel

Nienke Boendermaker coördineert de zorgprogramma's. Zij is het aanspreekpunt voor huisartsen die deel willen nemen aan de zorgprogramma's van de GHC.

Nynke Ant Annema richt zich op de communicatie, waaronder de webredactie.

De managementondersteuning is in handen van Astrid Mol. Het secretariaat wordt gevormd door José Drent en Margreet Ploeg.

Karen Diephuis is nascholingscoördinator.

De financiële administratie wordt gevoerd door Siena Beekman, Sonja Doorn (DM) en Astrid Mol (COPD/CVRM).

Nynke Ant Annema

Nynke Ant Annema

communicatie- en projectmedewerker

050-3695035 na.annema@ghcgroningen.nl
Siena Beekman

Siena Beekman

Administratie

050-3695039 s.beekman@elann.nl
Nienke Boendermaker

Nienke Boendermaker

Zorgprogrammacoördinator

050-3695033 n.boendermaker@ghcgroningen.nl
Karen Diephuis

Karen Diephuis

Nascholingscoördinator

050-3666440 k.diephuis@elann.nl
Sonja Doorn

Sonja Doorn

Financiële administratie

050-3695038 s.doorn@elann.nl
José Drent

José Drent

Secretariaat

050-3695039 secretariaat@ghcgroningen.nl
Astrid Mol

Astrid Mol

Management ondersteuning

050-3695032 a.mol@ghcgroningen.nl

Consulenten

Joke Beukema is betrokken bij de Werkgroep Kwaliteit en Nascholing en is onze contactpersoon voor de nascholingsafdeling van ELANN. Ankie Haaijer en Inky van der Kwaak bezoeken praktijken die deel willen nemen aan een zorgprogramma en praktijken die vragen hebben over de registratie van indicatoren.

Joke Beukema

Joke Beukema

coördinator kwaliteitsbeleid

050-3695034 j.beukema@ghcgroningen.nl
Ankie Haaijer

Ankie Haaijer

praktijkconsulent

050-3695030 a.haaijer@ghcgroningen.nl
Inky van der Kwaak

Inky van der Kwaak

Praktijkconsulent

050-3695039 i.vander.kwaak@ghcgroningen.nl

Kernteams

Er zijn vier kernteams opgericht voor het maken en borgen van verwijs- en terugverwijsafspraken met de regionale ziekenhuizen, consultatie van de specialist door de huisarts en nascholingscurricula: kernteam DM/CVRM, kernteam Cardiologe, kernteam COPD en kernteam Ouderenzorg. De kernteams DM/CVRM, Cardiologie en COPD zijn samengesteld uit specialisten van de vier regionale ziekenhuizen en de kaderartsen / huisartsen van de GHC. Het kernteam Ouderenzorg wordt gevormd door een kaderarts (i.o.) ouderenzorg, een POH-O, een geriater en een specialist ouderengeneeskunde.