Pilot EGGZ

Per 1 juli 2016 is de pilot eerstelijns GGZ  (EGGZ) in de huisartsenpraktijk gestart. Het doel is om waar mogelijk de patiënten dicht bij huis te helpen, met een wijkgerichte benadering. Uitgangspunt is matched care: de zorg wordt zo laagdrempelig mogelijk aangeboden, maar ook zo specialistisch als noodzakelijk, uitgaand van de vraag van de patiënt. Dat kan doordat niet de DSM-diagnose, maar de hulpvraag leidend is. Zorgverlening vindt in principe plaats in lokale samenwerkingseenheid van huisarts, POH–GGZ en psychologen, tenzij er een indicatie is voor verwijzing naar de SGGZ of er sprake is van sociaal-maatschappelijke problemen waarbij betrokkenheid van het sociaal domein (gemeente) geïndiceerd is.
 

In de pilot kan de psycholoog ingezet worden zonder dat de patiënt een eigen bijdrage dient te betalen. Daarnaast kan hierbij de huisartsenpraktijk meer POH-GGZ inzet gefinancierd krijgen dan is opgenomen in het reguliere beleid van de zorgverzekeraar. De innovatiegelden (S3) maken integrale financiering mogelijk.
 

Deze eerste fase van de pilot loopt van juli 2016 tot juli 2019. Vanwege het feit dat het om een pilot gaat doet een klein aantal huisartsenpraktijken mee en kunnen andere huisartsenpraktijken op dit moment niet aansluiten.

De GHC en Menzis hebben afgesproken om de pilot voor een periode van drie jaar te verlengen. U vindt hierover meer informatie in het GHC-nieuwsbericht van 18 december 2018.