POCT

De toepassing van POCT in de huisartsenpraktijk:

  • draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.
  • de patiënt krijgt zorg dichtbij huis zonder eigen risico te betalen.
  • is eenvoudig te realiseren.
  • leidt aantoonbaar tot verlaging van de zorgkosten.
  • vermindert het aantal antibioticumvoorschriften (bij de CRP-bepaling).

Deelname

Alle praktijklocaties in het werkgebied van de GHC kunnen meedoen met dit project en derhalve beschikken over een POCT-meter voor de HbA1c- en CRP-bepalingen. Dit geldt ook voor de kleinere praktijklocaties.

De POCT-apparatuur is zowel geschikt voor de uitvoering van de CRP-bepaling, als voor de uitvoering van een HbA1c-bepaling. Per 1 april 2018 is de verrichting D-dimeer geen onderdeel meer van POCT. De reden hiervoor is dat er op dit moment geen valide test beschikbaar is voor het uitvoeren van de POCT D-dimeer. 

Let op:

  • U kunt enkel de twee POCT-bepalingen gezamenlijk contracteren, het is niet mogelijk één afzonderlijke bepaling te contracteren.
  • Inbedding in het spreekuur is van groot belang, hiervoor zult u interne afspraken moeten maken met uw praktijkpersoneel.

Declareren

Het declareren van de POCT-bepalingen verloopt via de kwartaalextractie die Calculus verwerkt. Bij het bepalen van een CRP of HbA1c noteert u de uitkomst in het HIS onder de volgende codes in de meetwaardentabel:

 

 

Afkorting

Omschrijving

NHG-code*

CRP

CRPB PO

C-reactive proteïne (CRP) POC-meting

3755

HbA1c

HBAB B PO

HbA1c POC-meting

3754

 

 

 

 

 

 

 

Wanneer u een POCT-bepaling uitvoert, zet u de benodigde code in de meetwaardentabel van uw HIS. VIPLive filtert na afloop van ieder kwartaal automatisch deze codes uit uw HIS en maakt hiervan een declaratiebestand. Zodra u dat bestand goedkeurt en aanlevert worden de bepalingen gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Deze manier van declareren is vergelijkbaar met declareren voor de ketens.

Scholing

Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat het praktijkpersoneel dat de POCT uitvoert, hiervoor is geschoold. Certe organiseert bij de installatie van de POCTmeter een scholing voor de praktijkmedewerkers die de POCT-bepalingen gaan uitvoeren. Daarnaast vindt eens per drie jaar hercertificering plaats, waarvoor u ook bij Certe terecht kunt. Certe biedt sinds 2019 een e-learning aan samen met een praktijktoets om deze hercertificering te doen. Aanmelden voor deze e-learning: certe.nl/scholingpoct

Bestellen van materialen

Het is mogelijk om uw HbA1c- en CRP-cartridges online te bestellen bij Certe. Daarvoor gebruikt u deze link. U kunt onder ‘overig’ de gewenste bestelling aanklikken. Met vragen kunt u terecht bij de de afdeling logistiek van Certe, logistiek@certe.nl, tel. 088-2371132.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor POCT via de GHC? Neem dan contact op met uw eigen praktijkconsulent of met Nienke Boendermaker, via n.boendermaker@ghcgroningen.nl of 050-3695039. Ook voor vragen kunt u bij hen terecht.