POCT

De toepassing van POCT in de huisartsenpraktijk draagt bij aan de verbetering van de kwaliteit van zorg, biedt service aan de patiënt (zorg dichtbij huis zonder eigen risico) en is redelijk eenvoudig te realiseren. Daarnaast leidt POCT in de huisartsenpraktijk aantoonbaar tot verlaging van de zorgkosten.

Deelname

Alle praktijklocaties in het werkgebied van de GHC kunnen meedoen met dit project en derhalve beschikken over een POCT-meter voor de HbA1c- en CRP-bepalingen. Dit geldt ook voor de kleinere praktijklocaties. Een belangrijke voorwaarde voor deelname is dat het praktijkpersoneel dat de POCT uitvoert, hiervoor is geschoold. Hiertoe zijn in samenwerking met Certe per subregio trainingen georganiseerd.

De POCT-apparatuur is zowel geschikt voor de uitvoering van de CRP-bepaling, als voor de uitvoering van een HbA1c-bepaling. Per 1 april 2018 is de verrichting D-dimeer geen onderdeel meer van POCT. De reden hiervoor is dat er op dit moment geen valide test beschikbaar is voor het uitvoeren van de POCT D-dimeer. 

Let op:

  • U kunt enkel de twee POCT-bepalingen gezamenlijk contracteren, het is niet mogelijk één afzonderlijke bepaling te contracteren.
  • Inbedding in het spreekuur is van groot belang, hiervoor zult u interne afspraken moeten maken met uw praktijkpersoneel.

Declareren

Het declareren van de POCT-bepalingen verloopt via de kwartaalextractie die Calculus verwerkt. Bij het bepalen van een CRP, HbA1c of het afnemen van een D-Dimeer-test, wordt de uitkomst genoteerd in het HIS onder de volgende codes in de meetwaardentabel:

 

 

Afkorting

Omschrijving

NHG-code*

CRP

CRPB PO

C-reactive proteïne (CRP) POC-meting

3755

HbA1c

HBAB B PO

HbA1c POC-meting

3754

 

 

 

 

 

 

 

Bij de kwartaalextractie filtert Calculus de bovenstaande bepalingen uit de extractie en zet dit om naar een declaratiebestand. De status van de declaraties vindt u terug in VIPLive.

Bestellen van materialen

Het is mogelijk om uw HbA1c- en CRP-cartridges online te bestellen bij Certe. Daarvoor gebruikt u deze link. U kunt onder ‘overig’ de gewenste bestelling aanklikken. Met vragen kunt u terecht bij de de afdeling logistiek van Certe, logistiek@certe.nl, tel. 088-2371132.

Vragen

Voor meer informatie (of om u aan te melden voor deelname) belt of mailt u met Nienke Boendermaker, tel. 050 3695033.