COPD

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw COPD-patiënten. Het zorgprotocol vertelt u hoe u de zorg in uw praktijk kunt organiseren. In de registratieset vindt u de indicatoren die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voor het opzetten van een structureel COPD-spreekuur stellen zorgverzekeraars (via de GHC) financiële middelen ter beschikking. Wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met Nienke Boendermaker. Voor meer informatie over deelname of de downloads kunt u ook bij haar terecht.

Inclusie

De keten COPD heeft betrekking op patiënten met een diagnose COPD. Patiënten bekend met deze diagnose en van wie de huisarts hoofdbehandelaar is, kunnen worden geïncludeerd in de ketenzorg. Patiënten die in de eerste lijn behandeld kunnen worden zijn patiënten met GOLD I en II en stabiele GOLD III.
Instabiele COPD-patiënten komen in aanmerking voor verwijzing naar de tweede lijn. Dit zijn patiënten die ondanks de huidige behandeling frequent exacerberen en waarbij de klachten niet passen bij de longfunctie. Na de verwijzing is de specialist hoofdbehandelaar (houd er rekening mee dat u dit aanpast in uw HIS).

Patiënten met mengbeeld Astma/COPD die in de eerste lijn behandeld worden, kunnen geïncludeerd worden in:

  • De ketenzorg COPD indien de praktijk niet deelneemt aan de ketenzorg Astma.
  • De ketenzorg Astma indien de praktijk wel deelneemt aan de ketenzorg Astma

Patiënten die op basis van de diagnose in de tweede lijn behandeld moeten worden, kunnen niet worden geïncludeerd.

Stoppen met roken

Sinds 2013 is de begeleiding bij Stoppen met Roken (SMR) opgenomen in de DBC-tarieven. Voor patiënten die geïncludeerd zijn in de ketenzorg geldt dat deze begeleiding niet aanvullend gedeclareerd mag worden. Voor het begeleiden van patiënten buiten de ketenzorg is een aanvullend tarief te declareren. In beide gevallen moet worden voldaan aan de voorwaarden van de zorgmodule Stoppen met Roken van Menzis.

Verwijzen dieetadvisering

Bij ongewenst gewichtsverlies, ondergewicht of eetproblemen gerelateerd aan COPD kan dieetadvisering van waarde zijn voor een patiënt met COPD. Daarom maakt de diëtist onderdeel uit van de COPD-keten. Geïncludeerde COPD-patiënten kunnen zonder dat dit ten laste gaat van het eigen risico vanuit de huisartsenpraktijk via VIPLive digitaal verwezen worden naar een aangesloten diëtist. U vindt de lijst met aangesloten diëtisten bij de downloads dieetadvisering. Ga naar VIPLive op deze site voor de handleiding over digitaal verwijzen.

Het is mogelijk om patiënten naar een diëtist te verwijzen voor een groepssessie (als aanvulling op de individuele dieetadvisering). Indien u als praktijkondersteuner of -verpleegkundige denkt dat bepaalde patiënten hier baat bij kunnen hebben kunt u hen aanmelden voor een groepssessie. Die vindt alleen plaats op initiatief van de huisartsenpraktijk. Het is verstandig de inhoud van deze bijeenkomst vooraf te bespreken met de betrokken diëtist. U kunt patiënten aanmelden voor een groepssessie via onderstaand aanmeldformulier. Voor elke sessie dienen tenminste zes patiënten aangemeld te worden.

Dieetadvisering: meer informatie voor diëtisten

Diagnose- en consultformulieren

Indien u een longarts digitaal consulteert via VIPLive over een patiënt, dient u de benodigde formulieren/het benodigde formulier ingevuld mee te sturen met de consultatie. Zie het zorgprotocol voor meer informatie.