Astma

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw astmapatiënten. Het zorgprotocol vertelt u hoe u de zorg in uw praktijk kunt organiseren. In de registratieset vindt u de indicatoren die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voordat u deelneemt aan de ketenzorg astma dient u het patiëntenbestand in te kaarten. In het zorgprotocol astma leest u onder Inkaartproces hoe u dit aanpakt.

De ketenzorg Astma is een aanvulling op de ketenzorg COPD. Deelname aan ketenzorg COPD is dan ook een voorwaarde voor deelname aan ketenzorg Astma.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Nienke Boendermaker.

Inclusie

De GHC volgt de eerder door CAHAG, NVALT, Longfonds en InEen geformuleerde inclusiecriteria:

  • leeftijd 16 jaar of ouder
  • patiënt gebruikt dagelijks inhalatiecorticosteroïden
  • een zekere diagnose astma, bij onzekerheid over de diagnose dient een eenmalige consultatie of verwijzing naar de longarts (of kaderarts astma/COPD) plaats te vinden
  • de patiënt is recentelijk gecontroleerd (< 12 maanden) volgens het zorgprotocol en de meetwaarden zijn ingevoerd in het HIS
  • de patiënt stemt in met ketenzorg

Patiënten met mengbeeld Astma/COPD die in de eerste lijn behandeld worden, kunnen geïncludeerd worden in de ketenzorg astma.

Stoppen met roken

De begeleiding bij Stoppen met Roken (SMR) is opgenomen in de DBC-tarieven. Voor patiënten die geïncludeerd zijn in de ketenzorg geldt dat deze begeleiding niet aanvullend gedeclareerd mag worden. Voor het begeleiden van patiënten buiten de ketenzorg is een aanvullend tarief te declareren. In beide gevallen moet worden voldaan aan de voorwaarden van de zorgmodule Stoppen met Roken van Menzis.

Diagnose- en consultformulieren

Indien u een longarts digitaal consulteert via VIPLive over een patiënt, dient u de benodigde formulieren/het benodigde formulier ingevuld mee te sturen met de consultatie. Zie het zorgprotocol voor meer informatie.