Dementie

Voorbereiding

Het ketenzorgprotocol Dementie is een aanvullend protocol op de bestaande module integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC en het onderliggende GZIO (Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg). Praktijken die willen starten met de keten dementie dienen de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen reeds gecontracteerd te hebben. In de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden geen dementerende patiënten geïncludeerd, die kunnen nu geïncludeerd worden in deze keten. Het budget voor de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC is niet inzetbaar voor dementie, maar betreft alle andere vormen van kwetsbare ouderen met complexe problemen.

Inclusie

De GHC hanteert de volgende inclusiecriteria voor ketenzorg dementie:

  • er is sprake van dementie: de diagnose is gesteld door een neuroloog, geriater, instelling voor SGGZ of door de huisarts zelf
  • de diagnose en ICPC code dementie (P70) zijn verwerkt in de episodepluslijst/voorgeschiedenis in het HIS
  • de huisarts is hoofdbehandelaar van de patiënt (NB: de huisarts blijft hoofdbehandelaar van patiënten die onder begeleiding zijn van wijkverpleegkundigen of casemanager dementie)
  • de indicator ‘deelname ouderenzorg’ staat op ‘ja’
  • er is een actueel zorgplan