Dementie

Voorbereiding

Het ketenzorgprotocol Dementie is een aanvullend protocol op de bestaande module integrale zorg voor kwetsbare ouderen van de GHC en het onderliggende GZIO (Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg). Praktijken die willen starten met de keten dementie dienen de integrale zorg voor kwetsbare ouderen reeds gecontracteerd te hebben en het voorbereidingsproces van deze integrale ouderenzorg te hebben voltooid. In de module integrale zorg voor kwetsbare ouderen worden geen dementerende patiënten geïncludeerd, die kunnen nu geïncludeerd worden in de keten dementie. 

Inclusie

De GHC hanteert de volgende inclusiecriteria voor ketenzorg dementie:

  • er is sprake van dementie: de diagnose is gesteld door een neuroloog, geriater, instelling voor SGGZ of door de huisarts zelf
  • de diagnose en ICPC code dementie (P70) zijn verwerkt in de episodepluslijst/voorgeschiedenis in het HIS
  • de huisarts is hoofdbehandelaar van de patiënt (NB: de huisarts blijft hoofdbehandelaar van patiënten die onder begeleiding zijn van wijkverpleegkundigen of casemanager dementie)
  • de indicator ‘deelname ketenzorg dementie’ staat op ‘ja’