CVRM

Voorbereiding

De GHC helpt bij het opzetten van een structureel spreekuur voor uw CVRM-patiënten. Het zorgprotocol vertelt u hoe u de zorg in uw praktijk kunt organiseren. In de registratieset vindt u de indicatoren die in het kader van de overeenkomst met de zorgverzekeraar zijn afgesproken. Voor het opzetten van een structureel CVRM-spreekuur stellen zorgverzekeraars (via de GHC) financiële middelen ter beschikking. Wanneer u voor deze vergoeding in aanmerking wilt komen, kunt u contact opnemen met Nienke Boendermaker. Voor meer informatie over deelname of de downloads kunt u ook bij haar terecht.

Inclusie

Het zorgprogramma CVRM van de GHC heeft betrekking op:

  • Patiënten zonder cardiovasculaire ziekte met een verhoogd CV-risico met een score zeer hoog (> 10%) en  hoog risico (5-9%)  volgens nieuwe CVRM-Standaard 2019.
    Zie voor uitgebreide informatie over risicoschatting de NHG-Standaard en/of het GHC-protocol CVRM 2019.
  • Patiënten met cardiovasculaire ziekte. Hieronder vallen:

       - Coronairsclerose (K76.1)

       - Ischemische hartziekte (K74, 75, 76)

       - TIA en CVA (K89,  K90.02, K90.03)

      - Perifeer arterieel vaatlijden (K92.01)

      - Aneurysma aortae ( K99.01)
 

Het zorgprogramma CVRM van de GHC heeft geen betrekking op:

  • Familiaire hypercholesterolemie
  • Patiënten met hypertensie als gevolg van specifieke aandoeningen, zoals nierarteriestenose of feochromocytoom.
  • Patiënten met diabetes mellitus
  • Patiënten met multimorbiditeit waar behandeling volgens het zorgplan CVRM niet (meer) zinvol is, zoals patiënten met palliatieve en/of terminale zorg, of kwetsbare ouderen met een beperkte levensverwachting

Stoppen met roken

Sinds 2013 is de begeleiding bij Stoppen met Roken (SMR) opgenomen in de DBC-tarieven. Voor patiënten die geïncludeerd zijn in de ketenzorg geldt dat deze begeleiding niet aanvullend gedeclareerd mag worden. Voor het begeleiden van patiënten buiten de ketenzorg is een aanvullend tarief te declareren. In beide gevallen moet worden voldaan aan de voorwaarden van de zorgmodule Stoppen met Roken van Menzis.

Verwijzen dieetadvisering

Voor CVRM-patiënten is een gezonde leefstijl belangrijk. Bij overgewicht, verhoogde bloeddruk of bloedglucose-intolerantie hebben zij baat bij dieetadvisering. Daarom maakt de inzet van een diëtist onderdeel uit van de keten CVRM. Geïncludeerde CVRM-patiënten kunnen zonder dat dit ten laste gaat van het eigen risico, vanuit de huisartsenpraktijk digitaal verwezen worden naar een aangesloten diëtist. U vindt de lijst met aangesloten diëtisten bij de downloads dieetadvisering. Ga naar VIPLive op deze site voor de handleiding over digitaal verwijzen.

Het is mogelijk om patiënten naar een diëtist te verwijzen voor een groepssessie (als aanvulling op de individuele dieetadvisering). Indien u als praktijkondersteuner of -verpleegkundige denkt dat bepaalde patiënten hier baat bij kunnen hebben kunt u hen aanmelden voor een groepssessie. Die vindt alleen plaats op initiatief van de huisartsenpraktijk. Het is verstandig de inhoud van deze bijeenkomst vooraf te bespreken met de betrokken diëtist. U kunt patiënten aanmelden voor een groepssessie via onderstaand aanmeldformulier. Voor elke sessie dienen tenminste zes patiënten aangemeld te worden.
 

Dieetadvisering: meer informatie voor diëtisten