COPD

Wat is COPD?

Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is een aandoening aan de longen waarbij de longen altijd vol zitten met kleine ontstekingen, die blijvende schade veroorzaken. COPD is een verzamelnaam voor onder meer chronische bronchitis en longemfyseem. Het  is een ongeneeslijke ziekte, maar met een goede behandeling en de juiste aanpassingen in de leefstijl van patiënten met COPD is het verloop gunstig te beïnvloeden. Op de website van het Longfonds vindt u uitgebreide informatie over deze longaandoening.

Om het verloop van de ziekte goed in de gaten te houden wordt jaarlijks de longfunctie van COPD patiënten gemeten met een spirometrie, wordt via vragenlijsten de ernst van de klachten gecontroleerd en wordt er gecontroleerd op de inhalatietechniek van de medicijnen ("pufjes"). Sommige huisartsen doen dit onderzoek in de praktijk, andere huisartsen maken hiervoor gebruik van het lab (bijvoorbeeld de astma/COPD dienst van Certe).

Het team van zorgverleners rondom de COPD patiënt heeft duidelijke afspraken over de samenwerking met andere zorgverleners, zoals longartsen en fysiotherapeuten.

De huisarts

De huisarts levert de COPD-zorg volgens de zorgstandaard van de LAN en de NHG-standaard. In deze standaarden is vastgelegd welke zorg mensen met COPD moeten krijgen, hoe vaak ze moeten worden gecontroleerd en naar wie ze eventueel moeten worden doorgestuurd bij problemen. In een huisartsenpraktijk is vaak een praktijkondersteuner of verpleegkundige werkzaam die de controles uitvoert. De huisarts wordt door deze praktijkondersteuner goed op de hoogte gehouden. De praktijkondersteuner heeft een aparte opleiding gevolgd om deze zorg te mogen leveren en gaat, vaak samen met de huisarts, regelmatig op nascholing om de kennis up-to-date te houden.

Een belangrijke peiler van de behandeling van COPD is het stoppen met roken. Vanuit de huisartsenpraktijk kan de patiënt, naast eventuele medicamenteuze behandelin ook begeleiding krijgen bij leefstijlaanpassingen zoals gewichtsvermindering of stoppen met roken. Voor meer informatie kunt u terecht bij de huisarts of de praktijkondersteuner.

De diëtist

Voor COPD patiënten is goede voeding belangrijk. Het kan goed zijn hiervoor een diëtist te raadplegen die samen met de patiënt gaat kijken naar een goede balans in het eten. Indien de huisarts of praktijkverpleegkundige dit nodig acht wordt de COPD patiënt voor een aantal behandelingen doorverwezen naar een diëtist die aangesloten is bij de GHC. De diëtist zal de rekening voor de behandeling rechtstreeks indienen bij de GHC, hiervoor hoeft de patiënt zelf niets te betalen (gaat niet ten koste van het eigen risico), mits deze door de huisarts of verpleegkundige is verwezen.

Meer informatie

Meer informatie over COPD vindt u op de website van het Longfonds. Het Longfonds bestaat uit 20 rayons. De activiteiten van het Rayon Groningen vindt u hier.