Zorgpaden

De GHC is bezig met de ontwikkeling van zorgpaden. Het doel van zorgpaden is de zorg organiseren vanuit het perspectief van de patiënt. Door het gebruik van zorgpaden verbetert de zorg op één of meerdere van de volgende drie aspecten: de kwaliteit van zorg, de tevredenheid van de patiënt over het zorgtraject en kostenbesparing.

Opzet van zorgpaden

Een zorgpad van de GHC omvat de volgende stappen:

1. De huisarts vraagt diagnostiek en/of behandeling aan voor een patiënt via VIPLive.
2. Eén of meer zorgverleners voeren de diagnostiek en/of behandeling uit. Ze stemmen waar nodig onderling met elkaar af. De patiënt ontvangt de zorg zoveel mogelijk aaneensluitend.
3. De huisarts ontvangt de resultaten van diagnostiek en/of behandeladvies als elektronische post in uw HIS (edifact).
4. Na afsluiting van het zorgpad volgen de betalingen. Met VIPLive worden alle processen na afsluiting geautomatiseerd verwerkt. Op die manier ervaart de huisarts geen administratieve lasten.

Wat is het verschil tussen een zorgpad en een zorgprogramma?

Een zorgpad voorkomt dat patiënten in de tweede lijn terechtkomen, wanneer tweedelijnszorg niet nodig is. Met een zorgprogramma gaan patiënten terug naar de eerste lijn, die niet langer tweedelijnszorg nodig hebben. Een ander verschil is dat een zorgpad gebruiken minder tijd kost dan deelnemen aan een zorgprogramma. Bij een zorgprogramma horen inkaarten, registreren en patiënten structureel op een spreekuur zien. Dit is niet het geval bij een zorgpad. Wel gelden voor sommige zorgpaden aanvullende werkzaamheden voor de huisarts of praktijkmedewerker(s).

Deze aanvullende werkzaamheden worden altijd vergoed. Tot slot een onderscheid dat gaat over de taakverdeling in de huisartsenpraktijk. Bij een zorgprogramma wordt de zorg vaak overgedragen aan een praktijkmedewerker, zoals een POH. Een zorgpad gebruikt u zelf als huisarts, en alleen als u daar behoefte aan heeft.

Meer informatie

In dit nieuwsbericht van 12 februari 2019 leest u een update over de zorgpaden van de GHC.  Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel van Keulen via m.van.keulen@ghcgroningen.nl of 050-3695039.