Digitaal consulteren pilot MZH

Bent u huisarts en verwijst u tot nu toe regelmatig naar het Martini Ziekenhuis? Dan kunt u sinds 1 mei 2018 digitaal consulteren met een aantal medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis. Met digitale consultatie stelt u laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen. Dit doet u via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive. De Groninger Huisartsen Coöperatie, het Martini Ziekenhuis, softwareleverancier Calculus en Menzis werken samen om deze digitale consultatie mogelijk te maken.

Wie doen mee aan digitaal consulteren?

Digitale consultatie start 1 mei 2018 als pilotfase voor huisartsen die tot nu toe regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwijzen.  Zij kunnen in deze pilotfase digitaal consulteren met de volgende vakgroepen van het Martini Ziekenhuis:

 • cardiologie
 • MDL
 • neurologie
 • revalidatiegeneeskunde
 • urologie
 • sportgeneeskunde
 • plastische chirurgie
 • orthopedie

In een latere fase is het streven dat meer vakgroepen van het Martini Ziekenhuis en andere perifere ziekenhuizen in de regio aansluiten. Afhankelijk van welke perifere ziekenhuizen aansluiten, kunnen andere huisartsen in de toekomst ook digitaal consulteren. Wel kunt u voor de keten Atriumfibrilleren (AF) al sinds langere tijd digitaal consulteren met cardiologen van de ziekenhuizen in ons werkgebied, indien u deelneemt aan deze keten.

Waarom digitaal consulteren?

Digitaal consulteren heeft verschillende voordelen voor alle betrokkenen, zoals voor de huisarts, de medisch specialist en de patiënt. Enkele voordelen van digitale consultatie:

 • Verbetert op een laagdrempelige manier de zorgkwaliteit in uw huisartsenpraktijk
 • Vastlegging van het advies van de medisch specialist in het dossier van de patiënt
 • Kan een verwijzing van de patiënt voorkomen, wat tijd scheelt en kosten bespaart
 • Gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt
 • Vergoeding per digitaal consult voor huisarts en medisch specialist

Indien u meer wilt weten over digitaal consulteren, neemt u dan gerust contact op met Marcel van Keulen, via secretariaat@ghcgroningen.nl of 050-3695039. Voor technische vragen over VIPLive kunt u rechtstreeks contact opnemen met Calculus: 088-5281060.