Digitaal consulteren MZH

Bent u huisarts en verwijst u regelmatig naar het Martini Ziekenhuis? Dan kunt u digitaal consulteren met medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis. Met digitale consultatie stelt u laagdrempelig en eenvoudig een consultatievraag aan een medisch specialist over een patiënt. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een lopend behandeltraject in het ziekenhuis of aan een vraag om een verwijzing te voorkomen. Dit doet u via een module in de beveiligde omgeving van het programma VIPLive. De Groninger Huisartsen Coöperatie, het Martini Ziekenhuis, softwareleverancier Calculus en Menzis werken samen om deze digitale consultatie mogelijk te maken.

Waarom digitaal consulteren?

Digitaal consulteren heeft verschillende voordelen voor alle betrokkenen, zoals voor de huisarts, de medisch specialist en de patiënt. Enkele voordelen van digitale consultatie:

 • Verbetert op een laagdrempelige manier de zorgkwaliteit in uw huisartsenpraktijk
 • Vastlegging van het advies van de medisch specialist in het dossier van de patiënt
 • Kan een verwijzing van de patiënt voorkomen, wat tijd scheelt en kosten bespaart
 • Gaat niet ten koste van het eigen risico van de patiënt
 • Vergoeding per digitaal consult voor huisarts en medisch specialist

Indien u meer wilt weten over digitaal consulteren, neem dan contact op met Marcel van Keulen, via secretariaat@ghcgroningen.nl of 050-3695039. Voor technische vragen over VIPLive kunt u rechtstreeks contact opnemen met Calculus: 088-5281060.

Wie doen mee aan digitaal consulteren?

Voorlopig gaat het alleen om digitaal consulteren met medisch specialisten van het Martini Ziekenhuis. Huisartsen die regelmatig naar het Martini Ziekenhuis verwijzen kunnen daarom deze digitale consultatie inzetten.

Deze huisartsen kunnen tot nu toe digitaal consulteren met de volgende medisch specialismen van het Martini Ziekenhuis:

 • Interne geneeskunde
 • Reumatologie
 • Cardiologie
 • MDL
 • Neurologie
 • Revalidatiegeneeskunde
 • Urologie
 • Sportgeneeskunde
 • Plastische Chirurgie
 • Orthopedie
 • Gynaecologie
 • Geriatrie
 • Kindergeneeskunde

De verwachting is dat op een later moment meer specialismen aansluiten. In een latere fase is het streven dat andere perifere ziekenhuizen in de regio aansluiten. Afhankelijk van welke perifere ziekenhuizen aansluiten, kunnen andere huisartsen in de toekomst ook digitaal consulteren.

Daarnaast kunt u digitaal consulteren voor een aantal ketens, indien u deelneemt aan deze ketens. U kunt voor de keten Atriumfibrilleren (AF) digitaal consulteren met cardiologen van de ziekenhuizen in ons werkgebied. En voor de ketens COPD en Astma kunt u digitaal consulteren met longartsen van het Martini Ziekenhuis; in een latere fase kunt u voor de ketens COPD en Astma ook digitaal consulteren met andere ziekenhuizen. Voor digitaal consulteren in het kader van ketenzorg gelden andere afspraken dan voor bovengenoemde 'algemene' digitale consultatie.