Digitalisering

econsult.jpg

Digitalisering van de zorg is eigenlijk geen vraag meer maar een noodzaak. We hebben te maken met een wereld waar digitale zorg- en dienstverlening een plek heeft naast fysieke contactmomenten. Uiteraard is digitale zorg (nog) niet voor iedere patiënt geschikt of haalbaar, maar voor een steeds groter wordende groep wel.

​Om je als huisarts en praktijkmedewerker hierbij te helpen zetten we in op onder meer de volgende activiteiten.

Optimaliseren van het gebruik van VIPLive, voor de digitale zorg met de patiënt en voor de samenwerking met regionale partners:

  • Organiseren van informatie- en scholingsbijeenkomsten over VIPLive: Hoe kan ik de digitale mogelijkheden benutten tijdens het verlenen van (keten)zorg?
  • VIPLive-digitale consultatie mogelijk maken met andere professionals, zoals met de kaderhuisarts Astma/COPD en de specialist ouderengeneeskunde (SO).
  • Inzetten van VIPLive voor de uitvoering van het Stappenplan Medicatiebeoordeling, zoals we samen met het Apothekerscoöperatief Groningen u.a. (ACG) hebben ontwikkeld.

Realiseren van digitale gegevensuitwisseling:

  • Vastleggen van proactieve zorgplanning (Advance Care Planning, ACP) in VIPLive, met een directe koppeling naar het VIPLive Spoed EPD van de huisartsenpost.
  • Ondersteunen in het verhogen van het toestemmingspercentage patiënten (Opt-in), voor gegevensuitwisseling via het Landelijk Schakelpunt (LSP).

Verdere inzet op patiënten online inzage geven, via het programma OPEN:

  • Organiseren van informatie- en scholingsbijeenkomsten over het gebruik van persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's) en patiëntenportalen.
  • Geven van een regionaal advies over het gebruik van PGO's, op basis van onze regionale gebruikerstesten.