Zorgpaden

De GHC is bezig met de ontwikkeling van zorgpaden. Het doel van zorgpaden is de zorg organiseren vanuit het perspectief van de patiënt. Door het gebruik van zorgpaden verbetert de zorg op één of meerdere van de volgende drie aspecten: de kwaliteit van zorg, de tevredenheid van de patiënt over het zorgtraject en kostenbesparing. In 2019 kunnen de bij de GHC aangesloten huisartsen starten met de eerste zorgpaden.

Opzet van zorgpaden

Een zorgpad van de GHC omvat de volgende stappen:

1. De huisarts vraagt diagnostiek en/of behandeling aan voor een patiënt via VIPLive.
2. Eén of meer zorgverleners voeren de diagnostiek en/of behandeling uit. Ze stemmen waar nodig onderling met elkaar af. De patiënt ontvangt de zorg zoveel mogelijk aaneensluitend.
3. De huisarts ontvangt de resultaten van diagnostiek en/of behandeladvies als elektronische post in uw HIS (edifact).
4. Na afsluiting van het zorgpad volgen de betalingen. Met VIPLive worden alle processen na afsluiting geautomatiseerd verwerkt. Op die manier ervaart de huisarts geen administratieve lasten.

Wat is het verschil tussen een zorgpad en een zorgprogramma?

Een zorgpad voorkomt dat patiënten in de tweede lijn terechtkomen, wanneer tweedelijnszorg niet nodig is. Met een zorgprogramma gaan patiënten terug naar de eerste lijn, die niet langer tweedelijnszorg nodig hebben. Een ander verschil is dat een zorgpad gebruiken minder tijd kost dan deelnemen aan een zorgprogramma. Bij een zorgprogramma horen inkaarten, registreren en patiënten structureel op een spreekuur zien. Dit is niet het geval bij een zorgpad. Wel gelden voor sommige zorgpaden aanvullende werkzaamheden voor de huisarts of praktijkmedewerker(s).

Deze aanvullende werkzaamheden worden altijd vergoed. Tot slot een onderscheid dat gaat over de taakverdeling in de huisartsenpraktijk. Bij een zorgprogramma wordt de zorg vaak overgedragen aan een praktijkmedewerker, zoals een POH. Een zorgpad gebruikt u zelf als huisarts, en alleen als u daar behoefte aan heeft.

Welke zorgpaden

De eerste drie zorgpaden die beschikbaar komen in 2019:

  • OSAS: uitsluiten van Obstructief Slaap Apneu Syndroom (OSAS) door de huisarts
  • Wondzorg: inzet van verpleegkundig wondzorgspecialist in de eerste lijn, op indicatie van de huisarts
  • Veneuze trombose: behandeling door de huisarts

De GHC is voornemens om de komende jaren diverse andere zorgpaden te ontwikkelen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Marcel van Keulen via m.van.keulen@ghcgroningen.nl of 050-3695039.