GHC Groningen

 

Voor patiënten

Waar komt u de GHC tegen?

In principe merkt u als patiënt weinig van de GHC. U komt gewoon bij uw eigen huisarts of praktijkverpleegkundige. Wanneer het volgens de huisarts of verpleegkundige nodig is om naar bijvoorbeeld een pedicure of diëtist te gaan, krijgt u van de praktijk een verwijsformulier mee. Hierop zult u het logo van de GHC aantreffen. Samen met de verpleegkundige kunt u bepalen naar welke pedicure of diëtist u kunt gaan. Deze moet wel bij de GHC aangesloten zijn, wanneer u de zorg vergoed wilt krijgen. Doordat zorgverzekeraars hun klanten steeds meer inzicht geven in zorgkosten zult u ons terugvinden op uw zorgkostenoverzicht. De GHC declareert op de eerste dag van elk kwartaal (1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) een bedrag waarvan alle betrokken zorgverleners betaald kunnen worden. Indien u het idee heeft dat er ten onrechte een bedrag namens de GHC gedeclareerd wordt kunt u hierover het beste contact opnemen met uw eigen huisarts.

Uw patiëntgegevens

De GHC maakt zich sterk voor het beste behandelingsresultaat. Het verloop van uw behandeling wordt bijgehouden, zodat u samen met uw huisarts kunt zien of de gestelde doelen bereikt zijn of dat de streefwaarden bijgesteld moeten worden. Om dit te kunnen doen registreert uw huisarts een aantal gegevens in uw dossier. Uw gegevens worden gebruikt om de declaraties van alle betrokken zorgverleners te kunnen verwerken. Medische gegevens worden gebruikt om de kwaliteit van de geleverde zorg in de gaten te houden. Geanonimiseerde gegevens kunnen daarnaast gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek.

De GHC verstrekt de gegevens uitsluitend aan instellingen en onderzoekers die hebben verklaard zich te houden aan de geldende wet- en regelgeving.

Suggesties en klachten

Wanneer u een suggestie heeft of ontevreden bent over de inzet en het werk van één van de bij de GHC aangesloten zorgverleners, raden wij u aan dit eerst met de betreffende zorgverlener te bespreken. De GHC is aangesloten bij de SKGE,  Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.
 

Downloads