Regeling vergoeding ECG-apparatuur stopt

30 november 2020

Ter herinnering: zoals destijds al aangekondigd, stopt per 1 januari 2021 de regeling dat huisartsen een vergoeding kunnen aanvragen voor ECG-apparatuur.

Dit betekent dat u als huisarts nog tot 1 januari 2021 deze financiële vergoeding kunt aanvragen bij de GHC, mits u aan de voorwaarden voldoet. U vraagt deze vergoeding aan door vóór 1 januari 2021 de nota van het ECG-apparaat in te dienen bij Astrid Mol via a.mol@ghcgroningen.nl. De GHC betaalt de vergoeding vervolgens uit, indien u aan de voorwaarden voldoet. De voorwaarden staan vermeld in de brief die de GHC op 5 december 2018 per post heeft verstuurd.

Terug naar overzicht