GHC Groningen

 

Zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek

Sinds 1 januari 2016 is het mogelijk om de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie gefinancierd te krijgen via een samenwerkingsverband. De GHC treedt hierin op als contractpartij. Vanaf 2018 is er ook een vergoeding beschikbaar voor de diagnostiek van en zorg voor patiënten met dementie in de huisartsenpraktijk. U kunt deelnemen aan de dementieketen indien u gestart bent met de vervolgmodule integrale zorg voor kwetsbare ouderen.

In het beleid van Menzis is in de afgelopen jaren een link gelegd tussen het starten met de ouderenzorg en de POH-S financiering. Vanaf 1 januari 2020 treedt deze regeling in werking voor alle praktijken met POH-S financiering, ongeacht deelname aan de ouderenzorg (zie voor meer informatie het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021 van Menzis). Wij willen u graag helpen bij het berekenen van financiële consequenties van het beleid van Menzis voor uw praktijk, wanneer u gaat starten met de ouderenzorg en dementie. Als u onderstaande informatie aanlevert via het formulier krijgt u zo snel mogelijk een reactie van ons.

N.B. Wij kunnen alleen een berekening maken voor de omzet, de inkomsten van de praktijk. Een berekening van eventuele extra kosten kunnen wij helaas niet maken; het gaat dan hooguit om een indicatie.

U vindt meer informatie over Ouderenzorg op de GHC-site.

Ondersteuning berekenen financiële consequenties ouderenzorg
  • Indien er geen POH-S financiering gedeclareerd wordt, vult u hier dan 0 in
    Deze module was aan te vragen tot oktober 2014