GHC Groningen

 

Zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek

Per 1 januari 2016 is het mogelijk om de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek in de thuissituatie gefinancierd te krijgen, via een samenwerkingsverband. De GHC treedt hierin op als contractpartij.

In het beleid van Menzis is een link gelegd tussen het starten met deze zorg en de POH-S financiering. Wij willen u graag helpen bij het berekenen van de financiële consequenties voor uw praktijk. Als u onderstaande informatie aanlevert via het formulier krijgt u zo snel mogelijk een reactie van ons. NB: wij kunnen alleen een berekening maken voor de omzet, de inkomsten van de praktijk. Een berekening van eventuele extra kosten kunnen wij niet maken, hooguit een indicatie.

Financiële gevolgen ouderenzorgbeleid
  • Indien er geen POH-S financiering gedeclareerd wordt, vult u hier dan 0 in
    Deze module was aan te vragen tot oktober 2014