GHC Groningen

 
Nieuws

Vergoeding ECG-apparatuur en opleiding POH-O

Ter herinnering: bij de GHC aangesloten huisartsen kunnen een vergoeding ontvangen voor de kosten van ECG-apparatuur en voor de opleiding POH-Ouderenzorg.

ECG-apparatuur

De GHC stelt een eenmalige vergoeding beschikbaar aan huisartsen voor reeds aangeschafte of nog aan te schaffen ECG-apparatuur. De GHC heeft in december 2018 de huisartsen hierover per brief geïnformeerd, zoals wat de voorwaarden zijn. 

Opleiding POH-Ouderenzorg

De GHC stelt een financiële compensatie beschikbaar aan huisartsen voor de opleiding POH-Ouderenzorg. De huisartsen hebben hierover in oktober 2018 een brief ontvangen van de GHC.

Aanmelden voor vergoeding

Bent u huisarts en komt u in aanmerking voor één van bovenstaande vergoedingen? Laat dit dan weten aan Astrid Mol (a.mol@ghcgroningen.nl).

 

10 april 2019

Nieuwsarchief »