GHC Groningen

 
Nieuws

Specialist ouderengeneeskunde naar ZVW

Per 1 januari 2020 valt de zorg van de specialist ouderengeneeskunde (SO) onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Deze zorg wordt tot nu toe gefinancierd vanuit een tijdelijke subsidieregeling voor extramurale behandeling. 

De specialist ouderengeneeskunde valt nog niet onder ketenzorg. Daardoor verloopt ook per 1 januari 2020 de financiering van de SO nog niet via de GHC. De GHC is met Menzis in gesprek om de SO op te nemen in het zorgprogramma Ouderenzorg. Dit jaar heeft de GHC een pilot uitgevoerd over de inzet van de SO in de huisartsenpraktijk. De resultaten van deze pilot worden meegenomen in de gesprekken met Menzis.

Beperkt aantal specialisten ouderenzorg beschikbaar

Menzis heeft een overeenkomst aangeboden aan de specialisten ouderengeneeskunde die in 2019 gecontracteerd zijn via de subsidieregeling voor extramurale behandeling. Met deze overeenkomst kunnen de SO’s de zorg die ze leveren, declareren via de Zorgverzekeringswet. Mogelijk is er dus een beperkt aantal SO’s beschikbaar. De lijst met gecontracteerde SO’s verschijnt binnenkort op de website van Menzis.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie het ‘Zorginkoopbeleid Geneeskundige zorg voor specifieke patientengroepen 2020’ van Menzis.
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Nienke Boendermaker, via 050-3695033 of n.boendermaker@ghcgroningen.nl.

 

18 december 2019

Nieuwsarchief »