GHC Groningen

 
Nieuws

Registratie POCT-bepalingen

Bij sommige praktijken is er een groot verschil in hoeveel cartridges de praktijk heeft besteld en hoeveel POCT-bepalingen er zijn gedeclareerd.

Wat is de oorzaak van dit verschil? Dit ging de GHC na. De belangrijkste oorzaak is dat de uitkomsten van de POCT-bepalingen niet altijd worden geregistreerd in het HIS, of niet op de juiste plek. Hierdoor kan er niet worden gedeclareerd.
 

De GHC verzorgt de contractering en de uitbetaling van de POCT. De GHC betaalt alle kosten voor apparatuur, materialen, onderhoud en scholing. Daarnaast betaalt de GHC de kosten voor de inzet van de huisarts per verrichting. Deze kosten moeten worden gedekt vanuit de verrichtingen die de huisarts uitvoert op de POCT-meter, en declareert via VIPLive.
 

Daarom herinneren we u graag aan de juiste codes om de POCT-bepalingen mee te registreren:
 

 

Afkorting

NHG-code

CRP

CRP B PO

3755

HbA1c

HBAP B PO

3754

 

 

 

 

 

 

12 februari 2019

Nieuwsarchief »