GHC Groningen

 
Nieuws

Herinnering: overgangsregeling POH-S eindigt

Ter herinnering: zoals waarschijnlijk al bij u bekend, heeft Menzis besloten de zogenaamde overgangsregeling POH-S te beëindigen per 1 januari 2020. Deelname aan CVRM, COPD en/of Ouderenzorg via de GHC kan deze geplande lagere vergoeding voor de POH compenseren.

Per 1 januari 2020 krijgen alle huisartsenpraktijken uitsluitend de basisformatie POH-S van maximaal 0,135 fte per normpraktijk vergoed via de POH-module, voor inzet die niet op een andere wijze bekostigd wordt. De vergoeding voor de basisformatie POH-S van maximaal 0,135 fte per normpraktijk wordt dus wel gewoon voortgezet. De andere uren van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige worden vergoed via de ketenzorgvergoeding en zorgvernieuwingsprojecten.
 

Menzis had al langer het voornemen om deze regeling te beëindigen. Dit beleid is nu definitief vastgesteld en vastgelegd in paragraaf 4.3 van het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg 2020-2021, dat Menzis op 28 maart 2019 presenteerde.

Wat kunt u doen?

Doet u nog niet mee aan de zorgprogramma’s CVRM, COPD en Ouderenzorg van de GHC? Dan kunt u deelname aan één of meerdere van deze zorgprogramma’s overwegen om de geplande lagere vergoeding voor de POH te compenseren. Door deelname aan deze ketens ontvangt u een vergoeding voor uw inzet en die van uw POH, voor de geleverde zorg op deze gebieden. Of deze vergoeding voldoende compenseert hangt bij COPD en CVRM af van het aantal geïncludeerde patiënten per keten. Bij ouderenzorg is dit afhankelijk van hoeveel 75-plussers een praktijk heeft.

Hoe deelnemen?

Met de beëindiging van de overgangsregeling POH-S doet u niet automatisch mee aan CVRM, COPD en/of Ouderenzorg. We verzoeken u om aan de GHC door te geven dat u wilt starten.

  • Wilt u deelnemen aan CVRM en/of COPD? Laat dit dan weten aan een praktijkconsulent van de GHC. Deze praktijkconsulent begeleidt u bij de voorbereiding op uw deelname. Zo bekijkt zij tijdens een praktijkbezoek samen met u of u aan de instroomvoorwaarden voldoet.
  • Wilt u deelnemen aan Ouderenzorg? Laat dit dan weten aan Nienke Boendermaker, via 050-3695033 of n.boendermaker@ghcgroningen.nl. Voor veel praktijken compenseert deelname aan Ouderenzorg grotendeels de lagere inkomsten van de POH-module. Bij deelname aan Ouderenzorg ontvangt u een vaste vergoeding per 75-plusser in uw praktijk. U levert de zorg voor dit zorgprogramma aan een specifieke subgroep van deze 75-plussers: kwetsbare ouderen met complexe problematiek. Bij Ouderenzorg start u met een voorbereidingsmodule waarin u de vergoeding al ontvangt. Zodra aan alle voorwaarden is voldaan kunt u starten met de vervolgmodule.

Houdt u er rekening mee dat tijdige voorbereiding nodig is om per 1 januari 2020 in te stromen in CVRM, COPD en/of Ouderenzorg. Wacht dus niet te lang met doorgeven dat u mee wilt doen.

Meer weten?

Wilt u meer lezen over bovenstaande? Bekijk de informatie die de GHC in april jl. heeft gestuurd:

  • de aankondiging in de nieuwsbrief
  • de mail ‘Nieuw beleid POH Menzis en wat u kunt doen’ (op 18 april jl. verstuurd naar de bij de GHC aangesloten huisartsen die nog niet deelnemen aan het zorgprogramma Ouderenzorg)

Heeft u vragen? Neem contact op met Nienke Boendermaker, via 050-3695033 of n.boendermaker@ghcgroningen.nl.
 

NB De overeenkomst Ouderenzorg is onlangs opgestuurd naar de praktijken waarvan we weten dat ze per 1 oktober aanstaande willen starten met dit zorgprogramma. Heeft u nog geen overeenkomst ontvangen en wilt u per 1 oktober starten met Ouderenzorg? Laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten.

 

4 september 2019

Nieuwsarchief »