GHC Groningen

 
Nieuws

Overgangsregeling POH-S eindigt

Zoals bekend heeft Menzis al langer het voornemen om de zogenaamde overgangsregeling voor de module POH-S te beëindigen. Onlangs heeft Menzis besloten deze regeling per 1 januari 2020 definitief te laten stoppen. Vanaf dat moment krijgen alle huisartsenpraktijken uitsluitend de basisformatie POH-S van 0,135 fte per normpraktijk vergoed via de POH-module, voor inzet die niet op een andere wijze bekostigd wordt.

De vergoeding voor de basisformatie POH-S van 0,135 fte per normpraktijk wordt dus wel gewoon voortgezet. De andere uren van de praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige worden vergoed via de ketenzorgvergoeding en zorgvernieuwingsprojecten. Dit staat in paragraaf 4.3 van het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2020-2021, dat Menzis op 28 maart 2019 presenteerde.

Toename deelname Ouderenzorg

Dit nieuwe beleid van Menzis over de POH-module beperkt de financiering voor de inzet van de POH-S dus tot de basisformatie. Voor huisartsen die nu nog gebruik maken van de overgangsregeling is het goed om hier alert op te zijn. Deelname aan Ouderenzorg helpt om de inzet van de POH te blijven bekostigen. De komende periode starten daarom vermoedelijk veel huisartsen met het zorgprogramma Ouderenzorg.
 

Deze wijziging is niet van toepassing op de huisartsen die al meedoen aan Ouderenzorg, omdat zij geen gebruik maken van de overgangsregeling. Zij voldoen al aan het nieuwe beleid van Menzis.

Ook meedoen aan Ouderenzorg?

Wilt u als huisarts ook meedoen aan het zorgprogramma Ouderenzorg via de GHC? De GHC kan berekenen wat deelname hieraan financieel betekent voor uw praktijk. Wilt u een berekening op maat ontvangen? Vul dan uw gegevens in via www.ghcgroningen.nl/ouderenzorg. Wilt u persoonlijk contact opnemen met de GHC zodat de GHC met u kan meedenken? Bel of mail dan met Nienke Boendermaker, via 050-3695039 of n.boendermaker@ghcgroningen.nl.
 

10 april 2019

Nieuwsarchief »