GHC Groningen

 
Nieuws

Kaderhuisartsen GHC

De GHC heeft, in goed overleg, een meer actieve rol gegeven aan de kaderhuisartsen van de GHC. In de afgelopen periode heeft het GHC-bestuur met de kaderartsen afgesproken om hen meer te betrekken bij het (zorginhoudelijk) beleid van de GHC.

Dit helpt de GHC om weloverwogen met de juiste activiteiten aan de slag te gaan; activiteiten die voldoende meerwaarde bieden voor de patiënt, voor huisartsen en andere zorgverleners in de eerste én de tweede lijn. Want juist de kaderartsen kunnen goed inschatten wat er zorginhoudelijk nodig is, waarna de GHC-bureaumedewerkers de benodigde acties op touw zetten.


Nieuw is bijvoorbeeld dat de kaderartsen standaard deelnemen aan de zogenaamde kernteams, samen met medisch specialisten, andere inhoudelijk deskundigen en GHC-bureaumedewerkers. Elk zorggebied van de GHC heeft een eigen kernteam. Periodiek heeft elk kernteam een overleg, waarin de huidige activiteiten van de GHC onder de loep worden genomen en nieuwe ideeën worden bedacht.
 

Wie zijn deze kaderartsen? En bij welk kernteam horen ze? Bekijk het overzicht:

 

Kaderhuisarts

Kernteam

Derk Jan Drenth, huisartsenpraktijk Avicenna, Paterswolde

Cardiologie

Roland Riemersma, gezondheidscentrum Overdiep, Appingedam

Longen

Mischa Hardieck, huisartsenpraktijk De Venen, Stadskanaal

Diabetes & Chronische Nierschade

Jantine Knol, huisartsenpraktijk Knol, Haren – kaderarts Ouderenzorg

Ouderenzorg

Petra van Lune, huisartsenpraktijk Van Lune, Loppersum – kaderarts Palliatieve Zorg

Palliatieve zorg

 

NB Sommige van bovengenoemde huisartsen zijn niet officieel kaderarts. Aangezien ze wel op die manier werkzaam zijn voor de GHC, noemen we ook hen voor het gemak kaderarts.

Contact opnemen

Heeft u een vraag? Of heeft u een idee dat u wilt delen met één van de kaderartsen? Neem dan contact op met Joke Beukema (kwaliteitscoördinator GHC), via 050-3695034 of via j.beukema@ghcgroningen.nl.

 

10 juli 2019

Nieuwsarchief »