GHC Groningen

 
Nieuws

Herinnering indicator ‘deelname ketenzorg’

Zoals eerder aangekondigd is de indicator ‘deelname ketenzorg’ per 1 juli 2019 mede bepalend voor het includeren én declareren van patiënten in ketenzorg. Registreer daarom vóór deze datum in uw HIS deze indicator voor alle patiënten van wie u hoofdbehandelaar bent, indien u dit nog niet heeft gedaan. Op die manier krijgt u volledig uitbetaald.

Wat er verandert

Welke patiënten worden tot op heden gedeclareerd voor ketenzorg? Dat zijn patiënten bij wie een actieve, relevante episode genoteerd staat in combinatie met hoofdbehandelaar ‘huisarts’. Per 1 juli aanstaande wordt de indicator deelname ketenzorg hieraan toegevoegd. Deze dient op ‘ja’ te staan bij patiënten die onder ketenzorg vallen. Meer specifiek ziet deze verandering er als volgt uit. 

 

Patiënten met de volgende combinatie komen standaard op de inclusielijst:

 • actieve, relevante episode, én
 • hoofdbehandelaar = ‘huisarts’, én
 • deelname ketenzorg = ‘ja’

Patiënten die op één van de volgende manieren staan geregistreerd komen standaard op de exclusielijst:

 • actieve, relevante episode, én
 • deelname ketenzorg = ‘nee’, óf
 • hoofdbehandelaar = ‘specialist’, óf
 • hoofdbehandelaar = ‘overig/onbekend’, óf
 • het hoofdbehandelaarschap én deelname ketenzorg staan niet geregistreerd

 

Patiënten die op één van de volgende manieren staan geregistreerd komen op de bepaallijst:

 • actieve, relevante episode, én
 • indicator deelname ketenzorg ontbreekt, óf
 • indicator hoofdbehandelaarschap ontbreekt

Zie ook onderstaande schematische weergave van VIPLive:

Wanneer patiënt op inclusie-, exclusie- of bepaallijst

Toevoegen indicator aan meetwaardentabellen

De GHC heeft in oktober 2017 deze wijziging aangekondigd en u aangeraden de indicator toe voegen aan de meetwaardentabel van elk zorgprogramma waaraan u deelneemt. Sinds de toevoeging aan de meetwaardentabellen kan u of uw praktijkmedewerker de indicator registeren, wanneer de betreffende ketenzorgpatiënten op het controlespreekuur komen. We hopen dat de registratie bij veel praktijken daarom al op orde is.

Indicator nog niet volledig geregistreerd?

Het registreren van de indicator deelname ketenzorg is alleen noodzakelijk bij patiënten die onder het hoofdbehandelaarschap van de huisarts vallen. Wanneer u deze indicator nog niet bij al deze patiënten heeft ingevuld, kan het zijn dat u veel patiënten op de bepaallijst aantreft bij uw declaratie in het derde kwartaal. De praktijkconsulenten van de GHC attenderen momenteel praktijken op de geplande wijziging. Het gaat hier om praktijken waarbij de registratie van de indicator deelname ketenzorg bij veel patiënten nog ontbreekt.

Meer informatie

Wilt u meer lezen over de indicator deelname ketenzorg toevoegen aan de meetwaardentabellen? Bekijk dan de toelichting onderaan dit bericht.
 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met één van de GHC-praktijkconsulenten:

Joke Beukema: j.beukema@ghcgroningen.nl
Ankie Haaijer: a.haaijer@ghcgroningen.nl
Inky van der Kwaak: i.vander.kwaak@ghcgroningen.nl
Telefoonnummer: 050-3695039
 

28 mei 2019

Nieuwsarchief »