GHC Groningen

 
Nieuws

Eén module Ouderenzorg

Per 1 januari 2020 bestaat het zorgprogramma Ouderenzorg nog maar uit één module. De voorbereidingsmodule en vervolgmodule zijn samengevoegd.

De activiteiten en resultaten die in de voorgaande modules stonden beschreven, worden voorgezet. Zo blijft een voorbereidingsperiode van maximaal één jaar onderdeel van het zorgprogramma. Dit beschrijft zorgverzekeraar Menzis in bijlage 7 van het Zorginkoopbeleid Huisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en HDS 2020-2021.
 

Wat betekent dit concreet voor u als huisarts? Dat in de nieuwe overeenkomst Ouderenzorg die ingaat per 1 januari 2020, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de modules voorbereiding en vervolg. Huisartsen die al meedoen aan Ouderenzorg via de GHC, krijgen ook deze nieuwe overeenkomst aangeboden. Daarnaast geldt er één nieuw, hoger tarief per 75-plusser.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over Ouderenzorg het bijbehorende zorgprotocol op de GHC-website

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Nienke Boendermaker, via 050-3695033 of n.boendermaker@ghcgroningen.nl

 

18 december 2019

Nieuwsarchief »