GHC Groningen

 
Nieuws

Deelname aan nieuwe keten

Wilt u deelnemen aan een nieuwe keten in het eerstvolgende kwartaal? Laat ons dit dan uiterlijk één maand voor de start van het eerstvolgende kwartaal weten. Op die manier heeft u voldoende tijd om de voorbereidingen te treffen en hebben wij voldoende gelegenheid om u hierbij te ondersteunen.  

Te doorlopen stappen

Om in te stromen doorloopt u de volgende algemene stappen:
 

1. Laat ons weten dat u wilt deelnemen aan een nieuwe keten. Doe dit uiterlijk één maand voor de start van het kwartaal waarin u wilt deelnemen. 
2. Eén van de praktijkconsulenten brengt een bezoek aan uw praktijk. De praktijkconsulente bespreekt de lopende ketens en licht het voorbereidingsproces van de nieuwe keten toe. U dient voor de lopende ketens groen te scoren om te starten met een nieuwe keten.
3. Volg  de verplichte scholingen voor de nieuwe keten.
4. Voer fase 1 van het inkaartproces in VIPLive uit: toekennen hoofdbehandelaarschap; bij hoofdbehandelaar = huisarts, zet deelname ketenzorg op ja of nee.
5. Bied een extra, tussentijdse extractie aan. Doe dit uiterlijk twee weken voor de kwartaalwisseling.
6. De huisarts ondertekent de overeenkomst GHC-huisarts vóór het kwartaal waarin wordt gestart met de nieuwe keten.
 

Op de GHC-website leest u meer over deelname aan een nieuwe keten, zoals welke specifieke voorbereidingen gelden voor de ketens Astma, Atriumfibrilleren en Coronairlijden

 

26 april 2018

Nieuwsarchief »