GHC Groningen

 
Nieuws

Zorgvernieuwing: Ouderenzorg

Per 1 januari 2016 contracteerde de GHC haar derde zorgvernieuwingsproject: integrale zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek.  

Doordat ouderen langer, zelfstandig, thuis blijven wonen raken huisartsen steeds vaker en langer betrokken bij hun ziekteproces. De zorg voor deze specifieke groep ouderen verdient daarom meer aandacht en structuur. Met de contractering van ons derde zorgvernieuwingsproject, Integrale zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek, kunnen we dit realiseren.

Door de betrokkenheid van de GHC is het mogelijk om op provinciaal niveau over de zorg voor kwetsbare ouderen afspraken te maken met de Groninger ziekenhuizen en andere betrokken zorgverleners. Om de kwaliteit van zorg te waarborgen begeleidt de GHC huisartsen die starten met dit nieuwe project in dit traject.

De meeste huisartsen die nu starten met dit project zullen in het komende jaar de zorg voor kwetsbare ouderen met complexe problematiek vorm gaan geven. Het vormen van een netwerk waarbij de thuiszorg, apotheek, gemeente en specialist ouderen geneeskunde betrokken zijn, is vaak de eerste stap. Praktijken die in het verleden al een voorbereidingsmodule hebben voltooid kunnen per 1 januari 2016 starten met deze nieuwe structurele zorg.

Bent u 75 jaar of ouder en start uw huisarts met de zorg voor kwetsbare ouderen? Dan kan het zijn dat u op uw zorgkostenoverzicht voortaan een bedrag ziet staan dat per kwartaal door de GHC wordt gedeclareerd, ook als u niet tot de doelgroep kwetsbare ouderen met complexe problematiek behoort. U betaalt hiervoor geen eigen bijdrage en het gaat niet ten koste van uw eigen risico. De bedragen van alle patiënten van 75 jaar en ouder creëren samen het budget waarmee de huisarts de meest kwetsbare ouderen in de praktijk van zorg kan voorzien.  

Bij vragen kunt u terecht bij uw huisarts of neemt u contact op met de GHC. 

Nieuwsarchief »