GHC Groningen

 
Nieuws
Zorgvernieuwing:  Boezemfibrilleren

Zorgvernieuwing: Boezemfibrilleren

De Groninger cardiologen en de GHC hebben samen met de zorgverzekeraars afspraken gemaakt over de controles van patiënten met boezemfibrilleren in de huisartsenpraktijk.

Met deze nieuwe werkwijze willen de huisartsen, de cardiologen, de ziekenhuizen en de zorgverzekeraars de service aan de patiënt verhogen en de zorgkosten verminderen. Door goede onderlinge afspraken is de kwaliteit van zorg gegarandeerd.

De controles worden door de huisarts (soms samen met de praktijkondersteuner of –verpleegkundige) volgens een vast programma met een vaste frequentie uitgevoerd en gaan niet ten koste van het eigen risico. Als dat nodig is kan de huisarts aanvullend onderzoek aanvragen en overleggen met de cardioloog over het te volgen beleid. Als daar aanleiding toe is, wordt uiteraard verwezen naar het ziekenhuis.

De afspraken gelden voor het merendeel van de huisartsen in de provincie Groningen en de kop van Noord-Drenthe.

Nieuwsarchief »