Bekijk de interventies waarbij we je ondersteunen in onze regio

Bekijk per kernelement bij welke interventies we je ondersteunen in onze regio. Door verschillende interventies tezamen uit te voeren creëer je daadwerkelijk meer tijd voor de patiënt. En kun je een flexibele consultduur van 15 minuten realiseren. Het is de bedoeling om de interventies vanuit een groeimodel in twee jaar tijd binnen je praktijk te implementeren. 

Het voeren van het goede gesprek

Kies minimaal één interventie. In jaar 2 ontwikkel je deze interventie door. 

Personele capaciteit

Dit kan gaan om de praktijkhoudend huisarts die meer uren inzet, maar bijvoorbeeld ook om de (extra) inzet van waarnemers of praktijkmedewerkers. 

Samenwerken met het netwerk

Deze interventies worden opgezet en uitgevoerd in jaar 2. 

Aanmelden, overeenkomst en declareren

Hoe gaat het aanmelden in zijn werk? En hoe zit het met de contractuele en declaratie-zaken? Dat lees je hieronder. 

  • ​Je schrijft je in voor MTVP en voor de interventies via het portaal Zorgverleners Groningen. In de periode van 13 tot en met 21 maart 2023 kon je je aanmelden voor het eerste selectiemoment, de inschrijving hiervoor is dus gesloten. Na 21 maart 2023 kun je je nog aanmelden voor instroom per 1-1-2024.
  • Belangrijk is dat je voor je aanmelding in het portaal inlogt als contactpersoon (dit doe je door te klikken op je organisatie)
  • Klik in het portaal op de knop Aanmelden MTVP.
  • Zodra bekend, delen we je inschrijving en startdatum met zorgverzekeraar Menzis. Op basis hiervan zet Menzis een overeenkomst MTVP voor je klaar in het Zorginkoopportaal VECOZO. Het betreft een addendum op je geldende overeenkomst huisartsenzorg. 
  • In dit addendum vind je een declaratiecode MTVP. Het gaat om een kwartaaltarief per ingeschreven verzekerde zoals je gelijktijdig met het reguliere inschrijftarief per verzekerde kunt declareren.   

 

Individueel praktijkplan

Als huisarts maak je per jaar een individueel praktijkplan voor MTVP. Welke interventies voer je uit? Wat denk je dat dit oplevert voor je praktijk en voor je patiënten? Dit komt hierin aan bod. 

  • Je maakt één praktijkplan waar je de interventies van jaar één in opneemt. 
  • Wil je een interventie uitvoeren die wij vanuit de GHC niet ondersteunen, maar die wel in de leidraad staat? Ook deze interventie neem je op in het individueel praktijkplan. 
Download het format individueel praktijkplan

Intervisie

Eén van de voorwaarden voor deelname aan MTVP is dat de huisartsenpraktijk aan intervisie doet over de voortgang en resultaten van de gekozen interventies. 

Waar mogelijk kan dit plaatsvinden binnen bestaande intervisiestructuren zoals een FTO of een HAGRO-overleg.