Voetzorg

Declareren

De GHC vergoedt de inzet van de medisch pedicure en podotherapeut bij medisch noodzakelijke voetzorg zoals omschreven in de samenwerkingsovereenkomst.

Vanaf 2015 kunt u uw declaraties alleen nog indienen via het declaratiesysteem dat door de GHC wordt gehanteerd, te weten het Zorggroep Informatie Programma (ZIP) van Calculus. Declaraties die op de oude wijze worden ingediend kunnen wij helaas niet meer in behandeling nemen. Bij de downloads vindt u een handleiding en een lijst met veelgestelde vragen. Voor gebruikers van PodoFile is een aparte declaratie-instructie toegevoegd. Daarbij wordt het volgende opgemerkt:

  • Om over de juiste codes voor Calculus te kunnen beschikken, moet er eerst een update worden gedaan.
  • De helpdesk van PodoFile benadert u vanuit PodoFile: Help > Info en support > Ga naar helpdesk.

Let op: Om het voorbeeldbestand te kunnen gebruiken, dient u het eerst te downloaden, alvorens u het op de computer kunt openen.

Verzoek aanvullende vergoeding behandeling voetzorg

De inzet van de medisch pedicure en podotherapeut omvat de medisch noodzakelijke behandeling van de diabetische voet bij patiënten met DM type 2 met zorgprofiel 2, 3 of 4. Patiënten met zorgprofiel 2 en 3 worden naar de medisch pedicure verwezen en patiënten met zorgprofiel 4 worden verwezen naar de podotherapeut.

De inzet van de medisch pedicure en podotherapeut binnen de ketenzorg betreft dus uitsluitend de medisch noodzakelijke behandeling van de diabetische voet. Cosmetische onderdelen van de voetbehandeling worden niet door de GHC vergoed (en zijn ook geen onderdeel van voetzorg volgens de beschrijving door het College Voor Zorgverzekeringen). Indien een cliënt, naast de medische behandeling eveneens cosmetische voetbehandeling wenst, zal de cliënt dit zelf moeten betalen.

De huisarts, praktijkondersteuner of -verpleegkundige verwijst de DM patiënt naar de medisch pedicure of podotherapeut via het digitale verwijsformulier waarop het zorgprofiel is aangegeven. De huisarts geeft dit formulier mee aan de DM-patiënt. Het zorgprofiel zal jaarlijks door de huisartsenpraktijk worden vastgesteld.

Patiënten zonder zorgprofiel of met zorgprofiel 1 komen niet voor vergoeding in aanmerking.