GZIO

Het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO) gaat uit van proactieve zorg voor kwetsbare ouderen, met voldoende onderlinge afstemming tussen de zorgpartijen, zowel op het gebied van cure als care.

Het GZIO biedt een inhoudelijke en integrale structuur voor huisartsen en andere betrokken zorgverleners voor de integrale zorgverlening aan kwetsbare ouderen in de provincie Groningen/Noord-Drenthe. De huisartsenpraktijk is het aanspreekpunt voor de cure (waarbij de huisarts ondersteund zal worden door een praktijkondersteuner ouderenzorg). De wijkverpleegkundige vertegenwoordigt met name de care.De proactieve benadering van het GZIO speelt in op de behoefte om opnames bij kwetsbare ouderen te voorkomen. Door vroegsignalering van de kwetsbaarheid en door het actief volgen van kwetsbare ouderen kan tijdig worden ingegrepen, waarbij samenhang van zorg tussen de verschillende partijen van groot belang is. Tevens dient het behoud van functionaliteit en zelfredzaamheid centraal te staan, waarbij lichamelijke gezondheid, geestelijke gezondheid en emotioneel welbevinden belangrijke aspecten zijn.

Contact

De GZIO pretendeert niet volledig te zijn, maar streeft voortdurend naar verbetering. Op geleide van de ontwikkelingen zal de GZIO periodiek worden aangepast. Heeft u naar aanleiding van de GZIO opmerkingen of vragen, neemt u dan contact op met de GHC. Wij zijn bereikbaar via de mail en op telefoonnummer 050 3695039. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de GZIO, meldt u dan aan voor de GZIO nieuwsbrief.

Aanmelden nieuwsbrief GZIO
Aanvragen hardcopy GZIO