Chronische Nierschade

Chronische Nierschade is een groot en veelal onderschat probleem, dat tot hart- en vaatziekten leidt en op termijn dialyse tot gevolg kan hebben. Met het vroeg opsporen en behandelen van CNS kan risico op HVZ worden verlaagd en kan veel schade worden voorkomen. In samenwerking met de Groninger ziekenhuizen werken we vanuit de GHC aan een plan voor meer aandacht voor CNS om met elkaar gezondheidswinst te behalen.

Binnen het plan CNS worden twee deelprojecten uitgevoerd:

  • Deelproject 1: Inkaarten en scholing
    Praktijken kunnen nu starten met deelproject 1
  • Deelproject 2: Transmurale samenwerking
    Deelproject 2 wordt momenteel verder ontwikkeld, daarover later meer.

Doel
Mensen met een verhoogd risico op CNS in beeld brengen, en deze patiënten, indien nodig, includeren in het zorgprogramma CVRM. Hierdoor krijgen zij adequate begeleiding in de praktijk van praktijkmedewerkers die kennis hebben van CNS. 

Hoe

  •  Kennis vergroten door het volgen van de scholing CNS.
  • Met het rapport CNS in VIPLive de patiënten met een verhoogd risico op CNS in beeld krijgen en deze, indien passend binnen de inclusiecriteria van CVRM, includeren in dit zorgprogramma.
  • Structurele aandacht voor het inkaarten van patiënten met een verhoogd risico op CNS en deze patiënten structureel vervolgen. Download hiervoor 1 à 2 keer per jaar het rapport CNS ter controle.

Wanneer
Praktijken kunnen zich in 2023 aanmelden voor het project CNS. Om in aanmerking te komen voor de eenmalige financiering moet het stappenplan uiterlijk 31 december 2023 uitgevoerd en afgerond worden.

Aanmelden
Aanmelden voor het project CNS kan in het portaal Zorgverleners Groningen. Gebruik hiervoor de link naar het aanmeldformulier CNS die de huisarts heeft ontvangen.

Handleiding
Uitgebreide informatie over het stappenplan en de scholingen vind je in de handleiding.

Bekijk de handleiding